logo

 

rssfacebook twitter mail

Свяжитесь с нами     

Новости трансфертного ценообразования в Украине, комментарии

08.02.2017

Трансферне ціноутворення в 2017 році: огляд змін від ДФС

18.09.2016

Затверджено перелік біржових товарів та світових товарних бірж для цілей ТЦУ

14.08.2016

Перелік країн Кабміну та контрольовані операції

04.07.2016

Кредити, відсотки та контрольовані операції

29.06.2016

Курсові різниці та ТЦО

Передача нерезиденту права користування нематеріальними активами в обмін на корпоративні права

09.06.2016

Як виправити показники додатка ТЦ в уточнюючій Декларації з податку на прибуток?

06.06.2016

Трансфертное ценообразование — интервью с директором департамента аудита ГФС Украины Натальей Рубан

03.06.2016

Податківці вже програють справи щодо трансфертного ціноутворення

22.05.2016

Утвержден Порядок проведения проверок налогоплательщиков по вопросам полноты начисления и уплаты налогов при осуществлении контролируемых операций

08.05.2016

Операции с крымскими контрагентами - контролируемые

26.04.2016

Про окремі питання подання та заповнення звіту про контрольовані операції

21.04.2016

Применение норм налогового законодательства по ТЦО - 16 актуальных вопросов

28.03.2016

Окремі особливості визначення критеріїв контрольованої операції для цілей ТЦО

24.03.2016

Отчет о контролируемых операциях за 2015 год сдается по новой форме

29.02.2016

Новая форма и Порядок составления Отчета о контролируемых операциях

28.02.2016

Як діяти, якщо Кабмін затвердив новий перелік держав (територій)?

31.01.2016

Операции, подлежащие отражению в отчете о ТЦО, начиная с 13.08.2015

О признании операций с нерезидентами контролируемыми в случае утверждения Кабмином нового перечня государств

Що робити, якщо перелік держав, затверджений Кабміном змінювався протягом року?

О корректировке финансового результата до налогообложения в случае применения 30% ограничения

Если партнерами LLP являются лица, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях

10.11.2015

Перелік товарів, що мають біржове котирування та світових товарних бірж для ТЦО

Штрафные санкции к незадекларированным контролируемым операциям в 2014 году

Джерела інформації для цілей ТЦО

03.11.2015

Які операції відображаються у звіті про контрольовані операції за 2015 рік?

Контрольовані операції в договорах комісії

02.11.2015

Контрольовані операції між резидентом та постійним представництвом нерезидента

18.10.2015

Обґрунтування розміру процентної ставки за запозиченнями з метою трансфертного ціноутворення

Почему не работает система контроля трансфертного ценообразования? Аналитика Зеркала недели

28.09.2015

Мінфін затвердив Порядок проведення моніторингу контрольованих операцій та Порядок опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення.

Подробиці - в матеріалі....

26.09.2015

Итоги отчетной компании по ТЦО 2013-2014 годов

23.09.2015

Распоряжением от 16.09.2015 № 977-р Кабмин утвердил новый Перечень государств (территорий), которые отвечают критериям, установленным подпунктом 39.2.1.2 подпункта 39.2.1 пункта 39.2 статьи 39 НКУ, который "похудел" на 10 позиций и включает 65 государств (территорий). Подробнее...

18.08.2015

Податкова реформа-2016. Трансфертне ціноутворення (ТЦ)

30.07.2015

О штрафах и сроках подачи документации - Про податковий контроль за трансфертним ціноутворенням

27.07.2015

Внимание, новый Порядок согласования цен в контролируемых операциях для целей ТЦО

В Руководство ОЭСР по трансфертному ценообразованию для транснациональных компаний и налоговых администраций внесут изменения.
Краткий обзор предполагаемого смотрите здесь...

Список товарных бирж для определения сопоставимых цен может пополнится...

15.07.2015

Попытка удалась... Закон принят...

14.07.2015
Новые правки в Проекте Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс (о трансфертном ценообразовании)". Скачать проект...

З Переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим пп. 39.2.1.2 ст. 39 ПКУ, Кабмін виключив Австрійську Республіку (розпорядження від 1 липня 2015 р. № 677-р)
(Цитата:
1. Базуючись на отриманій від Дипломатичного представництва Австрійської Республіки в Україні Вербальної ноти від 18 червня 2015 р. з коментарями стосовно невідповідності законодавства Австрійської Республіки щодо ставок корпоративного податку в Австрії, розкриття інформації про структуру власності юридичних осіб підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України, а також стосовно готовності переглянути діючу Конвенцію між Урядом України і Урядом Республіки Австрія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на майно в частині розширеного обміну податковою інформацією, внести зміну у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 449 “Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 40, ст. 1221), виключивши слова “Австрійська Республіка”.
2. Це розпорядження набирає чинності з 1 серпня 2015 року).

Причиною виключення є нещодавні зміни, що відбулись в Австрійському законодавстві. Зокрема, Австрія:
- скасувала пільгові ставки з податку на прибуток;
- внесла відповідні зміни в законодавство про розкриття країною у публічному доступі інформації щодо власників компаній. Це відображено у новому звіті Глобального форуму з прозорості та обміну податковою інформацією;
- надала згоду на перегляд та повторне підписання Конвенції про уникнення подвійного оподаткування задля розширеного обміну податковою інформацією.

Новый Порядок расчета диапазона цен (рентабельности)

Перелік держав (територій), які відповідають критеріям, установленим пп. 39.2.1.2 ст. 39 ПКУ 

Какую информацию по трансфертному ценообразованию могут потребовать налоговые органы?

Типичные вопросы, возникающие у налоговиков при анализе трансфертных цен и на что следует обратить пристальное внимание налогоплательщику - в материале от Игоря Чуфарова, партнера отдела налогообложения и юридических услуг EY в Украине:

Требования налоговых органов к информации о трансфертном ценообразовании

Провал трансфертного ценообразования 2013-2014 в Украине?

Правительство (конкретнее - Минфин) готово признать, что трансфертное ценообразование 2013-2014 в Украине - всего лишь пробный шар. Анализ поданной предприятиями отчетности не проводился, штрафы не применялись и не будут применятся (действует мораторий). Ждем новых изменений в законодательстве.

Планируются изменения в Налоговый кодекс касательно трансфертного ценообразования

Обращаем внимание, что 23.04.2015 года принят в первом чтении проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно трансфертного ценообразования).
Рассмотрим некоторые внесенные изменения в Налоговый кодекс (далее – НКУ)

1) о связанных сторонах (пункт 14.1.159 б) НКУ):
«В случае если доля владения корпоративными правами каждого лица в следующем юридическом лице в цепи превышает 50 процентов, все лица такой цепи являются связанными (независимо от результатов умножения)».
До изменений такая доля составляла 20%.
2) Техническая правка в части того, что правило «вытянутой руки» касается только налога на прибыль (это и так явно следует из других норм статьи 39 НКУ, но в пункте 39.1.4 почему-то оставалось упоминание о налоге на добавленную стоимость).
Убрали из статьи 39 НКУ упоминание о налоге на добавленную стоимость.
3) Более ясное толкование норм пункта 39.2.1.5 НКУ.
Теперь этот пункт будет звучать так:
«Если в цепи хозяйственных операций между налогоплательщиком и его связанным лицом-нерезидентом, предусмотренных подпунктами 39.2.1.1, 39.2.1.2, 39.2.1.3 пункта 39.2.1 настоящего Кодекса право собственности на предмет такой операции прежде чем перейти от налогоплательщика к связанному лица-нерезиденту (при экспортных операций) или прежде чем перейти от связанного лица-нерезидента к налогоплательщику (в случае импортных операций), переходит к одному или нескольким несвязанным лицам, то такая операция для целей налога на прибыль считается контролируемой операцией между налогоплательщиком и его связанным лицом-нерезидентом, если эти несвязанные лица …» (дальше по тексту как и было).
4) Прямо сказано, что если во время совершения сделки обязательным является проведение оценки, стоимость объекта оценки является основанием для установления соответствия принципа "вытянутой руки" для целей налогообложения.
До изменений предварительно следовало убедиться в невозможности воспользоваться всеми 5 методами.
5) Изменение в ценовом критерии определения контролируемой сделки.
«Хозяйственные операции признаются контролируемыми, если объем хозяйственных операций налогоплательщика с одним контрагентом превышает 20 млн грн (без учета налога на добавленную стоимость) за соответствующий налоговый (отчетный) год».
И все!!!
6) В пункт 39.3.2.5 НКУ внесли определение термина рентабельности (валовой, чистой, себестоимости, активов).
До 01.01.2015 эти определения уже были…. Теперь все возвращают обратно…
7) Изменение суммы штрафа за неподачу отчета и/или документации (пункт 120.3 НКУ).
По операциям, которые не задекларированы - один процент от суммы контролируемых операций, не задекларированных в отчете, но не более 100 размеров минимальной заработной платы за все незадекларированные операции.
До изменений – 5% от суммы незадекларированных операций.
Уточнение, что в случае неподачи документации – штраф 3 % от суммы операции, но не более 200 размеров минимальной заработной платы за все контролируемые операции, совершенные именно в соответствующем отчетном году.
8) Уточнения по НДС.
Теперь пункт 188.1 НКУ звучит так «База налогообложения операций по поставке товаров/услуг определяется исходя из их договорной стоимости…» (без ссылки на статью 39 НКУ).
Пункт 198.3 изменен аналогично: «Налоговый кредит отчетного периода определяется исходя из договорной (контрактной) стоимости товаров/услуг…» (также без ссылки на статью 39 НКУ).

Ставка налога на прибыль в государстве нерезидента

С 01.01.2015 хозяйственные операции с нерезидентом, влияющие на объект налогообложения прибыли (при условии соотверствия операции ценовому критерию), то такие операции будут контролируемыми если нерезидент зарегистрирован в государстве (на территории), включенной в перечень Кабмина.
При этом Кабмин при составлении перечня учитывает следующие критерии:
1) страны (территории), в которых ставка налога на прибыль предприятий (корпоративный налог) на 5 и более процентных пунктов ниже, чем в Украине;
2) государства, не раскрывают в публичном доступе информацию о структуре собственности юридических лиц;
3) государства, с которыми Украиной не заключены международные договоры с положениями об обмене информацией.
Предположим, что ставка налога на прибыль (корпоративный налог) в государстве нерезидента не отличается более чем на 5 процентных пунктов от украинского, но нерезидент имеет право уплачивать налог по более низкой ставке (например, Сингапур, Швейцария).

Возникает закономерный вопрос, как быть в таком случае?
До 01.01.2015 в статье 39 Налогового кодекса Украины был такой пункт: "в случае если в государстве (на территории) регистрации такого нерезидента установлено более одной ставки налога на прибыль (корпоративного налога), плательщиком налога подается справка (или ее нотариально заверенная копия), подтверждающая выбранную нерезидентом ставку налога на прибыль (корпоративного налога), установленную в государстве его регистрации".
Главная проблема - получить эту справку (по простой причине, что ее не выдавали нигде, может быть за исключением Швейцарии и России).
С 2015 года мы не будем заморачиватся со справками, а ждем новый Кабминовский перечень (старый от 25.12.2013 №1042 в этом году будет неактуален).

Свежее письмо от фискальной службы "О налоговом контроле за трансфертным ценообразованием" (23.03.2015 г. N 9853/7/99-99-22-01-02-17).

В этом письме фискальная служба рассматривает всего 3 вопроса:
1. О документации по трансфертному ценообразованию, которую налогоплательщик предоставляет по запросу налоговой службы.
2. О штрафных санкциях за непредставление отчета о контролируемых операциях за 2013 г.
3. О процедуре применения штрафных санкций, предусмотренных п. 120.3 ст. 120 Кодекса в случаях: непредставления отчета о контролируемых операциях или непредставления документации по трансфертному ценообразованию; невключения в отчет о контролируемых операциях всех контролируемых операций.
Советую ознакомится с полным текстом письма в оригинале.

Комментарий:
Обращаю ваше внимание на 2 факта.
1. До 01.01.2015 года налогоплательщики (кроме крупных) были обязаны предоставить первичную документацию относительно отдельных контролируемых операций в течение месяца со дня, следующего за днем поступления запроса от фискальной службы.
В свою очередь, крупные налогоплательщики могли предоставить такую информацию в течение двух месяцев со дня, следующего за днем поступления запроса.
С 2015 года все плательщики обязаны предоставить документацию по контролируемым операциям в течение месяца.
В письме налоговики говорят, что нет... будьте добры по контролируемым операциям подать документы через месяц, не позже, при этом ссылаясь на решение Конституционного Суда Украины по делу об обратном действии во времени законов и других нормативно-правовых актов.
Дамы и господа юристы, может я чего-то не понимаю, но дискриминация плательщиков налицо.
2. В 3 вопросе гениально раскрывается мысль о том, что проверка контролируемых операций уже не является проверкой контролируемых операций по 39 статье НКУ, а просто проверкой. Причем как удивительно сказано: "Главной целью такой проверки является привлечение налогоплательщика за нарушение требований п. 39.4 ст. 39 Кодекса и применение к нему штрафных (финансовых) санкций (штрафов), установленных п. 120.3 ст. 120 Кодекса."

Звітність по трансфертному ціноутворенню в 2015 році.

У 2015 році, як і раніше, звітність про контрольовані операції подають як окремий додаток до декларації з податку на прибуток. Але платники податків, обсяг контрольованих операцій яких з одним контрагентом перевищує 5 млн гривень (без урахування ПДВ), зобов'язані подавати окремий звіт про контрольовані операції ДФСУ до 1 травня року, наступного за звітним.
Звітність за 2014 рік потрібно формувати за старими правилами.
Усі новації застосовуватимуться на практиці аж у 2016 році, під час підготування звітності за 2015 рік.

Итоги отчетной компании по трансфертному ценообразованию за 2013 год (по данным ГФСУ):

Станом на 01.10.2014, за результатами звітної кампанії, 2 501 платник податків подав звіти про контрольовані операції за 2013 рік (далі –Звіт). Загальна сума контрольованих операцій (далі – КО) відповідно до поданих звітів складає 1 153,8 млрд.грн., з яких зовнішньоекономічні операції – 711,0 млрд.грн. (61,6 відс.). Із зазначеної суми зовнішньоекономічних КО по 13,7 млрд.грн. (1,9 відс.) 21 платником податків використано затверджений Урядом перелік спеціалізованих комерційних видань для цілей трансфертного ціноутворення.
Подальше повноцінне відстеження результативності акта можливе за умови порівняння даних двох повноцінних податкових періодів (2014 року із 2013 роком).

Это высказывание уже не новость, но по-прежнему актуально.

По словам главы Государственной фискальной службы Украины Игоря Билоуса в интервью агентству "Интерфакс-Украина" 05.11.2014 года "мы с этим законом в ближайшем будущем много не соберем. Это все будет очень сложно, непрозрачно и непонятно".

 

 

 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Новости трансфертного ценообразования в Украине, комментарии

08.02.2017

Трансферне ціноутворення в 2017 році: огляд змін від ДФС

18.09.2016

Затверджено перелік біржових товарів та світових товарних бірж для цілей ТЦУ

14.08.2016

Перелік країн Кабміну та контрольовані операції

04.07.2016

Кредити, відсотки та контрольовані операції

29.06.2016

Курсові різниці та ТЦО

Передача нерезиденту права користування нематеріальними активами в обмін на корпоративні права

09.06.2016

Як виправити показники додатка ТЦ в уточнюючій Декларації з податку на прибуток?

06.06.2016

Трансфертное ценообразование — интервью с директором департамента аудита ГФС Украины Натальей Рубан

03.06.2016

Податківці вже програють справи щодо трансфертного ціноутворення

22.05.2016

Утвержден Порядок проведения проверок налогоплательщиков по вопросам полноты начисления и уплаты налогов при осуществлении контролируемых операций

08.05.2016

Операции с крымскими контрагентами - контролируемые

26.04.2016

Про окремі питання подання та заповнення звіту про контрольовані операції

21.04.2016

Применение норм налогового законодательства по ТЦО - 16 актуальных вопросов

28.03.2016

Окремі особливості визначення критеріїв контрольованої операції для цілей ТЦО

24.03.2016

Отчет о контролируемых операциях за 2015 год сдается по новой форме

29.02.2016

Новая форма и Порядок составления Отчета о контролируемых операциях

28.02.2016

Як діяти, якщо Кабмін затвердив новий перелік держав (територій)?

31.01.2016

Операции, подлежащие отражению в отчете о ТЦО, начиная с 13.08.2015

О признании операций с нерезидентами контролируемыми в случае утверждения Кабмином нового перечня государств

Що робити, якщо перелік держав, затверджений Кабміном змінювався протягом року?

О корректировке финансового результата до налогообложения в случае применения 30% ограничения

Если партнерами LLP являются лица, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях

10.11.2015

Перелік товарів, що мають біржове котирування та світових товарних бірж для ТЦО

Штрафные санкции к незадекларированным контролируемым операциям в 2014 году

Джерела інформації для цілей ТЦО

03.11.2015

Які операції відображаються у звіті про контрольовані операції за 2015 рік?

Контрольовані операції в договорах комісії

02.11.2015

Контрольовані операції між резидентом та постійним представництвом нерезидента

18.10.2015

Обґрунтування розміру процентної ставки за запозиченнями з метою трансфертного ціноутворення

Почему не работает система контроля трансфертного ценообразования? Аналитика Зеркала недели

28.09.2015

Мінфін затвердив Порядок проведення моніторингу контрольованих операцій та Порядок опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення.

Подробиці - в матеріалі....

26.09.2015

Итоги отчетной компании по ТЦО 2013-2014 годов

23.09.2015

Распоряжением от 16.09.2015 № 977-р Кабмин утвердил новый Перечень государств (территорий), которые отвечают критериям, установленным подпунктом 39.2.1.2 подпункта 39.2.1 пункта 39.2 статьи 39 НКУ, который "похудел" на 10 позиций и включает 65 государств (территорий). Подробнее...

18.08.2015

Податкова реформа-2016. Трансфертне ціноутворення (ТЦ)

30.07.2015

О штрафах и сроках подачи документации - Про податковий контроль за трансфертним ціноутворенням

27.07.2015

Внимание, новый Порядок согласования цен в контролируемых операциях для целей ТЦО

В Руководство ОЭСР по трансфертному ценообразованию для транснациональных компаний и налоговых администраций внесут изменения.
Краткий обзор предполагаемого смотрите здесь...

Список товарных бирж для определения сопоставимых цен может пополнится...

15.07.2015

Попытка удалась... Закон принят...

14.07.2015
Новые правки в Проекте Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс (о трансфертном ценообразовании)". Скачать проект...

З Переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим пп. 39.2.1.2 ст. 39 ПКУ, Кабмін виключив Австрійську Республіку (розпорядження від 1 липня 2015 р. № 677-р)
(Цитата:
1. Базуючись на отриманій від Дипломатичного представництва Австрійської Республіки в Україні Вербальної ноти від 18 червня 2015 р. з коментарями стосовно невідповідності законодавства Австрійської Республіки щодо ставок корпоративного податку в Австрії, розкриття інформації про структуру власності юридичних осіб підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України, а також стосовно готовності переглянути діючу Конвенцію між Урядом України і Урядом Республіки Австрія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на майно в частині розширеного обміну податковою інформацією, внести зміну у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 449 “Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 40, ст. 1221), виключивши слова “Австрійська Республіка”.
2. Це розпорядження набирає чинності з 1 серпня 2015 року).

Причиною виключення є нещодавні зміни, що відбулись в Австрійському законодавстві. Зокрема, Австрія:
- скасувала пільгові ставки з податку на прибуток;
- внесла відповідні зміни в законодавство про розкриття країною у публічному доступі інформації щодо власників компаній. Це відображено у новому звіті Глобального форуму з прозорості та обміну податковою інформацією;
- надала згоду на перегляд та повторне підписання Конвенції про уникнення подвійного оподаткування задля розширеного обміну податковою інформацією.

Новый Порядок расчета диапазона цен (рентабельности)

Перелік держав (територій), які відповідають критеріям, установленим пп. 39.2.1.2 ст. 39 ПКУ 

Какую информацию по трансфертному ценообразованию могут потребовать налоговые органы?

Типичные вопросы, возникающие у налоговиков при анализе трансфертных цен и на что следует обратить пристальное внимание налогоплательщику - в материале от Игоря Чуфарова, партнера отдела налогообложения и юридических услуг EY в Украине:

Требования налоговых органов к информации о трансфертном ценообразовании

Провал трансфертного ценообразования 2013-2014 в Украине?

Правительство (конкретнее - Минфин) готово признать, что трансфертное ценообразование 2013-2014 в Украине - всего лишь пробный шар. Анализ поданной предприятиями отчетности не проводился, штрафы не применялись и не будут применятся (действует мораторий). Ждем новых изменений в законодательстве.

Планируются изменения в Налоговый кодекс касательно трансфертного ценообразования

Обращаем внимание, что 23.04.2015 года принят в первом чтении проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно трансфертного ценообразования).
Рассмотрим некоторые внесенные изменения в Налоговый кодекс (далее – НКУ)

1) о связанных сторонах (пункт 14.1.159 б) НКУ):
«В случае если доля владения корпоративными правами каждого лица в следующем юридическом лице в цепи превышает 50 процентов, все лица такой цепи являются связанными (независимо от результатов умножения)».
До изменений такая доля составляла 20%.
2) Техническая правка в части того, что правило «вытянутой руки» касается только налога на прибыль (это и так явно следует из других норм статьи 39 НКУ, но в пункте 39.1.4 почему-то оставалось упоминание о налоге на добавленную стоимость).
Убрали из статьи 39 НКУ упоминание о налоге на добавленную стоимость.
3) Более ясное толкование норм пункта 39.2.1.5 НКУ.
Теперь этот пункт будет звучать так:
«Если в цепи хозяйственных операций между налогоплательщиком и его связанным лицом-нерезидентом, предусмотренных подпунктами 39.2.1.1, 39.2.1.2, 39.2.1.3 пункта 39.2.1 настоящего Кодекса право собственности на предмет такой операции прежде чем перейти от налогоплательщика к связанному лица-нерезиденту (при экспортных операций) или прежде чем перейти от связанного лица-нерезидента к налогоплательщику (в случае импортных операций), переходит к одному или нескольким несвязанным лицам, то такая операция для целей налога на прибыль считается контролируемой операцией между налогоплательщиком и его связанным лицом-нерезидентом, если эти несвязанные лица …» (дальше по тексту как и было).
4) Прямо сказано, что если во время совершения сделки обязательным является проведение оценки, стоимость объекта оценки является основанием для установления соответствия принципа "вытянутой руки" для целей налогообложения.
До изменений предварительно следовало убедиться в невозможности воспользоваться всеми 5 методами.
5) Изменение в ценовом критерии определения контролируемой сделки.
«Хозяйственные операции признаются контролируемыми, если объем хозяйственных операций налогоплательщика с одним контрагентом превышает 20 млн грн (без учета налога на добавленную стоимость) за соответствующий налоговый (отчетный) год».
И все!!!
6) В пункт 39.3.2.5 НКУ внесли определение термина рентабельности (валовой, чистой, себестоимости, активов).
До 01.01.2015 эти определения уже были…. Теперь все возвращают обратно…
7) Изменение суммы штрафа за неподачу отчета и/или документации (пункт 120.3 НКУ).
По операциям, которые не задекларированы - один процент от суммы контролируемых операций, не задекларированных в отчете, но не более 100 размеров минимальной заработной платы за все незадекларированные операции.
До изменений – 5% от суммы незадекларированных операций.
Уточнение, что в случае неподачи документации – штраф 3 % от суммы операции, но не более 200 размеров минимальной заработной платы за все контролируемые операции, совершенные именно в соответствующем отчетном году.
8) Уточнения по НДС.
Теперь пункт 188.1 НКУ звучит так «База налогообложения операций по поставке товаров/услуг определяется исходя из их договорной стоимости…» (без ссылки на статью 39 НКУ).
Пункт 198.3 изменен аналогично: «Налоговый кредит отчетного периода определяется исходя из договорной (контрактной) стоимости товаров/услуг…» (также без ссылки на статью 39 НКУ).

Ставка налога на прибыль в государстве нерезидента

С 01.01.2015 хозяйственные операции с нерезидентом, влияющие на объект налогообложения прибыли (при условии соотверствия операции ценовому критерию), то такие операции будут контролируемыми если нерезидент зарегистрирован в государстве (на территории), включенной в перечень Кабмина.
При этом Кабмин при составлении перечня учитывает следующие критерии:
1) страны (территории), в которых ставка налога на прибыль предприятий (корпоративный налог) на 5 и более процентных пунктов ниже, чем в Украине;
2) государства, не раскрывают в публичном доступе информацию о структуре собственности юридических лиц;
3) государства, с которыми Украиной не заключены международные договоры с положениями об обмене информацией.
Предположим, что ставка налога на прибыль (корпоративный налог) в государстве нерезидента не отличается более чем на 5 процентных пунктов от украинского, но нерезидент имеет право уплачивать налог по более низкой ставке (например, Сингапур, Швейцария).

Возникает закономерный вопрос, как быть в таком случае?
До 01.01.2015 в статье 39 Налогового кодекса Украины был такой пункт: "в случае если в государстве (на территории) регистрации такого нерезидента установлено более одной ставки налога на прибыль (корпоративного налога), плательщиком налога подается справка (или ее нотариально заверенная копия), подтверждающая выбранную нерезидентом ставку налога на прибыль (корпоративного налога), установленную в государстве его регистрации".
Главная проблема - получить эту справку (по простой причине, что ее не выдавали нигде, может быть за исключением Швейцарии и России).
С 2015 года мы не будем заморачиватся со справками, а ждем новый Кабминовский перечень (старый от 25.12.2013 №1042 в этом году будет неактуален).

Свежее письмо от фискальной службы "О налоговом контроле за трансфертным ценообразованием" (23.03.2015 г. N 9853/7/99-99-22-01-02-17).

В этом письме фискальная служба рассматривает всего 3 вопроса:
1. О документации по трансфертному ценообразованию, которую налогоплательщик предоставляет по запросу налоговой службы.
2. О штрафных санкциях за непредставление отчета о контролируемых операциях за 2013 г.
3. О процедуре применения штрафных санкций, предусмотренных п. 120.3 ст. 120 Кодекса в случаях: непредставления отчета о контролируемых операциях или непредставления документации по трансфертному ценообразованию; невключения в отчет о контролируемых операциях всех контролируемых операций.
Советую ознакомится с полным текстом письма в оригинале.

Комментарий:
Обращаю ваше внимание на 2 факта.
1. До 01.01.2015 года налогоплательщики (кроме крупных) были обязаны предоставить первичную документацию относительно отдельных контролируемых операций в течение месяца со дня, следующего за днем поступления запроса от фискальной службы.
В свою очередь, крупные налогоплательщики могли предоставить такую информацию в течение двух месяцев со дня, следующего за днем поступления запроса.
С 2015 года все плательщики обязаны предоставить документацию по контролируемым операциям в течение месяца.
В письме налоговики говорят, что нет... будьте добры по контролируемым операциям подать документы через месяц, не позже, при этом ссылаясь на решение Конституционного Суда Украины по делу об обратном действии во времени законов и других нормативно-правовых актов.
Дамы и господа юристы, может я чего-то не понимаю, но дискриминация плательщиков налицо.
2. В 3 вопросе гениально раскрывается мысль о том, что проверка контролируемых операций уже не является проверкой контролируемых операций по 39 статье НКУ, а просто проверкой. Причем как удивительно сказано: "Главной целью такой проверки является привлечение налогоплательщика за нарушение требований п. 39.4 ст. 39 Кодекса и применение к нему штрафных (финансовых) санкций (штрафов), установленных п. 120.3 ст. 120 Кодекса."

Звітність по трансфертному ціноутворенню в 2015 році.

У 2015 році, як і раніше, звітність про контрольовані операції подають як окремий додаток до декларації з податку на прибуток. Але платники податків, обсяг контрольованих операцій яких з одним контрагентом перевищує 5 млн гривень (без урахування ПДВ), зобов'язані подавати окремий звіт про контрольовані операції ДФСУ до 1 травня року, наступного за звітним.
Звітність за 2014 рік потрібно формувати за старими правилами.
Усі новації застосовуватимуться на практиці аж у 2016 році, під час підготування звітності за 2015 рік.

Итоги отчетной компании по трансфертному ценообразованию за 2013 год (по данным ГФСУ):

Станом на 01.10.2014, за результатами звітної кампанії, 2 501 платник податків подав звіти про контрольовані операції за 2013 рік (далі –Звіт). Загальна сума контрольованих операцій (далі – КО) відповідно до поданих звітів складає 1 153,8 млрд.грн., з яких зовнішньоекономічні операції – 711,0 млрд.грн. (61,6 відс.). Із зазначеної суми зовнішньоекономічних КО по 13,7 млрд.грн. (1,9 відс.) 21 платником податків використано затверджений Урядом перелік спеціалізованих комерційних видань для цілей трансфертного ціноутворення.
Подальше повноцінне відстеження результативності акта можливе за умови порівняння даних двох повноцінних податкових періодів (2014 року із 2013 роком).

Это высказывание уже не новость, но по-прежнему актуально.

По словам главы Государственной фискальной службы Украины Игоря Билоуса в интервью агентству "Интерфакс-Украина" 05.11.2014 года "мы с этим законом в ближайшем будущем много не соберем. Это все будет очень сложно, непрозрачно и непонятно".

 

 

 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить


15.07.2018
09.07.2018
06.07.2018
28.05.2018
29.03.2018
29.01.2018
07.01.2018
06.01.2018
03.01.2018
17.12.2017
08.12.2017
03.12.2017