logo

 

rssfacebook twitter mail

Свяжитесь с нами     

3. Метод «витрати +» (затратный метод, cost plus method)

Згідно з підпунктом 39.3.5.1 пункту 39.3 статті 39 ПКУ метод "витрати плюс" складається з порівняння надбавки на витрати, понесені прямо чи опосередковано під час поставки товарів (робіт, послуг) у контрольованій операції, з надбавкою на витрати, понесені прямо чи опосередковано під час поставки товарів (робіт, послуг) у співставній неконтрольованій операції.
Метод «витрати +» найкраще підходить у разі, якщо компанія виробляє товари, виконує роботи чи надає послуги для залежної сторони. У цьому разі необхідно перевіряти не закупівельні ціни, а, навпаки, ціну продажу. Для цього використовується показник валової рентабельності витрат (собівартості), який порівнюється з ринковими інтервалом валової рентабельності витрат (собівартості) незалежних компаній, які виробляють аналогічні товари, виконують аналогічні роботи або надають аналогічні послуги.
Метод «витрати +» може застосовуватися, зокрема, але не виключно, під час:
- виконання робіт (надання послуг) особами, які є пов'язаними з отримувачами результатів таких робіт (послуг), за винятком випадків, коли при виконанні робіт (наданні послуг) використовуються нематеріальні активи, які істотно впливають на рівень рентабельності витрат продавця;
- при наданні послуг з управління грошовими коштами, включаючи здійснення торгових операцій на ринку цінних паперів і (або) валютному ринку;
- при наданні послуг з виконання функцій одноосібного виконавчого органу організації;
- реалізації товарів, сировини або напівфабрикатів за договорами між пов'язаними особами;
- реалізації товарів (робіт, послуг) за довгостроковими договорами (контрактами) між пов'язаними особами.
Валова рентабельність витрат (собівартості) визначається як відношення валового прибутку до собівартості реалізованих товарів (робіт, послуг).
Валовий прибуток визначається як чистий дохід мінус собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).
Чистий дохід визначається як виручка від реалізації за виключенням ПДВ, акцизу та інших вирахувань з доходу.
У разі коли валова рентабельність витрат (собівартості) контрольованої операції перебуває в межах ринкового діапазону валової рентабельності собівартості, для цілей оподаткування визнається, що ціна товарів (робіт, послуг) контрольованої операції відповідає звичайній ціні.
Якщо валова рентабельність собівартості контрольованої операції є меншою, ніж мінімальне значення ринкового діапазону валової рентабельності собівартості, для цілей оподаткування враховується ціна, що визначається виходячи з фактичної собівартості реалізованих товарів (робіт, послуг) і валової рентабельності собівартості, яка відповідає мінімальному значенню ринкового діапазону валової рентабельності собівартості.
Якщо валова рентабельність собівартості контрольованої операції перевищує максимальне значення ринкового діапазону валової рентабельності собівартості, для цілей оподаткування враховується ціна, що визначається виходячи з фактичної собівартості реалізованих товарів (робіт, послуг) і валової рентабельності собівартості, яка відповідає максимальному значенню ринкового діапазону валової рентабельності собівартості.
Для визначення ринкового діапазону рентабельності витрат (собівартості) визначається вибірка показників рентабельності зіставних операцій, впорядкована за зростанням. Кожному значенню вибірки починаючи з мінімального присвоюється порядковий номер. Якщо вибірка містить два і більше однакових значення, до неї включаються всі такі значення. До вибірки не включається показник рентабельності контрольованої операції.
Мінімальне значення ринкового діапазону рентабельності витрат (собівартості) визначається:
- якщо частка від ділення числа значень вибірки показників рентабельності витрат (собівартості) на чотири є цілим числом, - як середнє арифметичне значення між значенням, що має у вибірці порядковий номер, рівний такому цілому числу, та значенням, що має наступний порядковий номер у вибірці;
- якщо частка від ділення числа значень вибірки показників рентабельності витрат (собівартості) на чотири не є цілим числом, - як значення, що має у вибірці порядковий номер, який дорівнює збільшеній на одиницю цілій частині такого числа.
Максимальне значення ринкового діапазону рентабельності витрат (собівартості) визначається:
- якщо добуток числа 0,75 і числа значень вибірки показників рентабельності витрат (собівартості) є цілим числом, - як середнє арифметичне значення між значенням, що має у вибірці порядковий номер, рівний такому цілому числу, та значенням, що має наступний порядковий номер у вибірці;
- якщо добуток числа 0,75 і числа значень вибірки показників рентабельності витрат (собівартості) не є цілим числом, - як значення, що має у вибірці порядковий номер, який дорівнює збільшеній на одиницю цілій частині такого числа.

Приклад:
1. Продавець виконує роботи для компанії, яка є залежною.
По контрольованій операції є наступні дані:
Виручка (чистий дохід) Продавця: 120 000 тис. грн.;
Собівартість операції: 115 000 тис. грн;
Валовий прибуток: 5 000 тис. грн (120 000 – 115 000);
Рентабельність витрат: 4,35% (5 000/115 000)
2. Продавець також виконував роботи для незалежних компаній.
По операціям з незалежними компаніями є наступні дані:

Виручка (чистий дохід), тис. грн

Собівартість операції, тис. грн

Валовий прибуток по операції, тис. грн

(гр.1 – гр.2)

Рентабельність витрат

(гр. 3 : гр. 2)

1

2

3

4

20 060

17 000

3 060

18%

10 000

8 000

2 000

25%

6900

6 000

900

15%

7 000

4 000

3 000

75%

Визначаємо ринковий інтервал рентабельності витрат:
Пронумеруємо операції в порядку зростання валової рентабельності витрат:
1) 15%;
2) 18%;
3) 25%;
4) 75%.
Розрахунок мінімального значення ринкового діапазону рентабельності витрат:
- число значень вибірки – 4;
- частка від ділення 4 на 4 – 1 (ціле число);
В такому разі мінімальне значення ринкового діапазону рентабельності витрат розраховується як середнє арифметичне між значенням вибірки №1 та №2, тобто (15%+18%)/2 = 16,5%.
Таким чином, мінімальне значення ринкового діапазону рентабельності витрат становить 16,5%.
Розрахунок максимального значення ринкового діапазону рентабельності:
- добуток числа 0,75 на 4 = 3 (ціле число);
В такому разі максимальне значення ринкового діапазону рентабельності витрат розраховується як середнє арифметичне між значенням вибірки №3 та №4, тобто (25%+75%)/2 = 50%.
Таким чином, максимальне значення ринкового діапазону рентабельності витрат становить 50%.
Ринковий діапазон валової рентабельності витрат: 16,5%-50%, тоді як валова рентабельність витрат по контрольованій операції склала 4,35%, що нижче мінімального значення ринкового діапазону валової рентабельності.

Висновок:

В такому разі для коригування доходу Продавця по контрольованій операції застосовується мінімальне значення інтервалу рентабельності витрат – 16,5%.
Ринкова ціна операції (без ПДВ) повинна скласти 133 975 тис. грн (115 000+115 000*16,5%).
Податкова база податку на прибуток підлягає збільшенню на 13 975 тис. грн (133 975 – 120 000)

 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

3. Метод «витрати +» (затратный метод, cost plus method)

Згідно з підпунктом 39.3.5.1 пункту 39.3 статті 39 ПКУ метод "витрати плюс" складається з порівняння надбавки на витрати, понесені прямо чи опосередковано під час поставки товарів (робіт, послуг) у контрольованій операції, з надбавкою на витрати, понесені прямо чи опосередковано під час поставки товарів (робіт, послуг) у співставній неконтрольованій операції.
Метод «витрати +» найкраще підходить у разі, якщо компанія виробляє товари, виконує роботи чи надає послуги для залежної сторони. У цьому разі необхідно перевіряти не закупівельні ціни, а, навпаки, ціну продажу. Для цього використовується показник валової рентабельності витрат (собівартості), який порівнюється з ринковими інтервалом валової рентабельності витрат (собівартості) незалежних компаній, які виробляють аналогічні товари, виконують аналогічні роботи або надають аналогічні послуги.
Метод «витрати +» може застосовуватися, зокрема, але не виключно, під час:
- виконання робіт (надання послуг) особами, які є пов'язаними з отримувачами результатів таких робіт (послуг), за винятком випадків, коли при виконанні робіт (наданні послуг) використовуються нематеріальні активи, які істотно впливають на рівень рентабельності витрат продавця;
- при наданні послуг з управління грошовими коштами, включаючи здійснення торгових операцій на ринку цінних паперів і (або) валютному ринку;
- при наданні послуг з виконання функцій одноосібного виконавчого органу організації;
- реалізації товарів, сировини або напівфабрикатів за договорами між пов'язаними особами;
- реалізації товарів (робіт, послуг) за довгостроковими договорами (контрактами) між пов'язаними особами.
Валова рентабельність витрат (собівартості) визначається як відношення валового прибутку до собівартості реалізованих товарів (робіт, послуг).
Валовий прибуток визначається як чистий дохід мінус собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).
Чистий дохід визначається як виручка від реалізації за виключенням ПДВ, акцизу та інших вирахувань з доходу.
У разі коли валова рентабельність витрат (собівартості) контрольованої операції перебуває в межах ринкового діапазону валової рентабельності собівартості, для цілей оподаткування визнається, що ціна товарів (робіт, послуг) контрольованої операції відповідає звичайній ціні.
Якщо валова рентабельність собівартості контрольованої операції є меншою, ніж мінімальне значення ринкового діапазону валової рентабельності собівартості, для цілей оподаткування враховується ціна, що визначається виходячи з фактичної собівартості реалізованих товарів (робіт, послуг) і валової рентабельності собівартості, яка відповідає мінімальному значенню ринкового діапазону валової рентабельності собівартості.
Якщо валова рентабельність собівартості контрольованої операції перевищує максимальне значення ринкового діапазону валової рентабельності собівартості, для цілей оподаткування враховується ціна, що визначається виходячи з фактичної собівартості реалізованих товарів (робіт, послуг) і валової рентабельності собівартості, яка відповідає максимальному значенню ринкового діапазону валової рентабельності собівартості.
Для визначення ринкового діапазону рентабельності витрат (собівартості) визначається вибірка показників рентабельності зіставних операцій, впорядкована за зростанням. Кожному значенню вибірки починаючи з мінімального присвоюється порядковий номер. Якщо вибірка містить два і більше однакових значення, до неї включаються всі такі значення. До вибірки не включається показник рентабельності контрольованої операції.
Мінімальне значення ринкового діапазону рентабельності витрат (собівартості) визначається:
- якщо частка від ділення числа значень вибірки показників рентабельності витрат (собівартості) на чотири є цілим числом, - як середнє арифметичне значення між значенням, що має у вибірці порядковий номер, рівний такому цілому числу, та значенням, що має наступний порядковий номер у вибірці;
- якщо частка від ділення числа значень вибірки показників рентабельності витрат (собівартості) на чотири не є цілим числом, - як значення, що має у вибірці порядковий номер, який дорівнює збільшеній на одиницю цілій частині такого числа.
Максимальне значення ринкового діапазону рентабельності витрат (собівартості) визначається:
- якщо добуток числа 0,75 і числа значень вибірки показників рентабельності витрат (собівартості) є цілим числом, - як середнє арифметичне значення між значенням, що має у вибірці порядковий номер, рівний такому цілому числу, та значенням, що має наступний порядковий номер у вибірці;
- якщо добуток числа 0,75 і числа значень вибірки показників рентабельності витрат (собівартості) не є цілим числом, - як значення, що має у вибірці порядковий номер, який дорівнює збільшеній на одиницю цілій частині такого числа.

Приклад:
1. Продавець виконує роботи для компанії, яка є залежною.
По контрольованій операції є наступні дані:
Виручка (чистий дохід) Продавця: 120 000 тис. грн.;
Собівартість операції: 115 000 тис. грн;
Валовий прибуток: 5 000 тис. грн (120 000 – 115 000);
Рентабельність витрат: 4,35% (5 000/115 000)
2. Продавець також виконував роботи для незалежних компаній.
По операціям з незалежними компаніями є наступні дані:

Виручка (чистий дохід), тис. грн

Собівартість операції, тис. грн

Валовий прибуток по операції, тис. грн

(гр.1 – гр.2)

Рентабельність витрат

(гр. 3 : гр. 2)

1

2

3

4

20 060

17 000

3 060

18%

10 000

8 000

2 000

25%

6900

6 000

900

15%

7 000

4 000

3 000

75%

Визначаємо ринковий інтервал рентабельності витрат:
Пронумеруємо операції в порядку зростання валової рентабельності витрат:
1) 15%;
2) 18%;
3) 25%;
4) 75%.
Розрахунок мінімального значення ринкового діапазону рентабельності витрат:
- число значень вибірки – 4;
- частка від ділення 4 на 4 – 1 (ціле число);
В такому разі мінімальне значення ринкового діапазону рентабельності витрат розраховується як середнє арифметичне між значенням вибірки №1 та №2, тобто (15%+18%)/2 = 16,5%.
Таким чином, мінімальне значення ринкового діапазону рентабельності витрат становить 16,5%.
Розрахунок максимального значення ринкового діапазону рентабельності:
- добуток числа 0,75 на 4 = 3 (ціле число);
В такому разі максимальне значення ринкового діапазону рентабельності витрат розраховується як середнє арифметичне між значенням вибірки №3 та №4, тобто (25%+75%)/2 = 50%.
Таким чином, максимальне значення ринкового діапазону рентабельності витрат становить 50%.
Ринковий діапазон валової рентабельності витрат: 16,5%-50%, тоді як валова рентабельність витрат по контрольованій операції склала 4,35%, що нижче мінімального значення ринкового діапазону валової рентабельності.

Висновок:

В такому разі для коригування доходу Продавця по контрольованій операції застосовується мінімальне значення інтервалу рентабельності витрат – 16,5%.
Ринкова ціна операції (без ПДВ) повинна скласти 133 975 тис. грн (115 000+115 000*16,5%).
Податкова база податку на прибуток підлягає збільшенню на 13 975 тис. грн (133 975 – 120 000)

 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить


15.07.2018
09.07.2018
06.07.2018
28.05.2018
29.03.2018
29.01.2018
07.01.2018
06.01.2018
03.01.2018
17.12.2017
08.12.2017
03.12.2017