logo

 

rssfacebook twitter mail

Свяжитесь с нами     

1. Метод порівняльної неконтрольованої ціни (comparable uncontrolled price (CUP))

Відповідно до підпункту 39.3.3 пункту 39.3 статті 39 ПКУ, метод порівняльної неконтрольованої ціни базується на порівнянні ціни, застосованої під час контрольованої операції, з ціною (діапазоном цін) у співставній (співставних) неконтрольованій (неконтрольованих) операції (операціях).
Під час застосування методу порівняльної неконтрольованої ціни порівняння ціни контрольованої операції проводиться з ціною співставних неконтрольованих операцій, які фактично здійснені платником податків або іншими особами.
Порівняння ціни контрольованої операції з ціною (діапазоном цін) співставних неконтрольованих операцій проводиться на підставі наявної інформації про ціни, застосовані протягом періоду, який аналізується, або інформації на найближчу до дня здійснення контрольованої операції дату.

Визначення ринкового діапазону цін (РДЦ)
Для визначення РДЦ Кабмін розробив спеціальний Порядок, який визначає процедуру розрахунку та застосування ринкового діапазону цін і ринкового діапазону рентабельності для цілей трансфертного ціноутворення (Постанова КМУ від 17 жовтня 2013 р. N 763).
При цьому використовується вибірка цін зіставних операцій, впорядкована за зростанням. Кожному значенню вибірки починаючи з мінімального присвоюється порядковий номер. Якщо вибірка містить два і більше однакових значення, до неї включаються всі такі значення. До вибірки не включається ціна контрольованої операції.
Мінімальне значення ринкового діапазону цін визначається:
- якщо частка від ділення числа значень вибірки цін на чотири є цілим числом, - як середнє арифметичне значення між значенням, що має у вибірці порядковий номер, рівний такому цілому числу, та значенням, що має наступний порядковий номер у вибірці;
- якщо частка від ділення числа значень вибірки цін на чотири не є цілим числом, - як значення, що має у вибірці порядковий номер, який дорівнює збільшеній на одиницю цілій частині такого числа.
Максимальне значення ринкового діапазону цін визначається:
якщо добуток числа 0,75 і числа значень вибірки цін є цілим числом, - як середнє арифметичне значення між значенням, що має у вибірці порядковий номер, рівний такому цілому числу, та значенням, що має наступний порядковий номер у вибірці;
якщо добуток числа 0,75 і числа значень вибірки цін не є цілим числом, - як значення, що має у вибірці порядковий номер, який дорівнює збільшеній на одиницю цілій частині такого числа.

Приклад 1:
Ціна контрольованої операції складає 50 000 грн.
Для визначення ринкового діапазону цін обрані співставні угоди, вчинені платником податків з особами, які не є взаємозалежними. Предметом зазначених угод є ті ж товари, що і в аналізованої угоді.
По таким операціям складена вибірка в порядку зростання цін:
1. 44 000 грн;
2. 56 000 грн;
3. 62 000 грн;
4. 62 000 грн;
5. 62 000 грн;
6. 68 000 грн;
7. 68 000 грн.
Розрахунок мінімального значення ринкового діапазону цін:
- число значень вибірки – 7;
- частка від ділення 7 на 4 – 1,75 (не є цілим числом);
- ціла частина числа – 1.
В такому разі мінімальне значення ринкового діапазону цін має у вибірці порядковий номер, який дорівнює збільшеній на одиницю цілій частині такого числа, тобто 1+1=2 (номер 2 вибірки).
Таким чином, мінімальне значення ринкового діапазону цін становить 56 000 грн.
Розрахунок максимального значення ринкового діапазону цін:
- добуток числа 0,75 на 7 = 5,25 (не є цілим числом);
- ціла частина числа – 5
В такому разі максимальне значення ринкового діапазону цін має у вибірці порядковий номер, який дорівнює збільшеній на одиницю цілій частині такого числа, тобто 5+1=6 (номер 6 вибірки).
Таким чином, максимальне значення ринкового діапазону цін становить 68 000 грн.
Ринковий діапазон цін: 56 000 – 68 000 грн.
Згідно з умовами прикладу ціна операції склала 50 000 грн, а мінімальне значення ринкового діапазону цін – 56 000 грн.

Таким чином, податкова база з податку на прибуток по контрольованій операції підлягає перерахунку виходячи з ціни 56 000 грн.

Приклад 2:
Ціна операції з взаємопов’язаною особою складає 62 000 грн.
Вибірка спів ставних операцій:
1. 57 000 грн;
2. 59 000 грн;
3. 63 000 грн;
4. 64 000 грн;
5. 67 000 грн;
6. 68 000 грн;
7. 69 000 грн;
8. 70 000 грн.
Розрахунок мінімального значення ринкового діапазону цін:
- число значень вибірки – 8;
- частка від ділення 8 на 4 – 2 (ціле число);
- середнє арифметичне значення ціни №2 та ціни №3 становить 61 000 грн ((59 000+63 000)/2).
Мінімальне значення ринкового діапазону цін – 61 000 грн.
Розрахунок максимального значення ринкового діапазону цін:
- добуток числа 0,75 на 8 = 6 (ціле число);
- середнє арифметичне значення ціни №6 та ціни №7 становить 68 500 грн ((68 000+69 000)/2).
Максимальне значення ринкового діапазону цін – 68 500 грн.
Ринковий діапазон цін: 61 500 – 68 500 грн.
Оскільки ціна операції потрапляє в діапазон ринкових цін, то проводити перерахунок податку на прибуток по такій операції не потрібно.

Зазначимо, що згідно з положеннями Податкового кодексу України метод порівняльної неконтрольованої ціни є пріоритетним методом. Однак для практичного використання необхідна інформація щодо цін, які застосовують при розрахунках незалежні компанії, при цьому комерційні та фінансові умови повинні бути співставними.

В яких випадках застосування методу порівняльної неконтрольованої ціни є доцільним?
- в операціях зі співставними умовами з незалежними контрагентами;
- в операціях з надання позики (існують бази даних, в яких міститься інформація по конкретним операціям (у разі, якщо основні умови співпадають: сума, валюта позики, строк, відсоткова ставка та ін.);
- в операціях з товарними знаками (такі операції складно порівнювати виходячи з їх унікальності, однак в США та Канаді розкриття інформації по операціям з товарними знаками в певних випадках обов’язкова, тому існують відповідні бази даних. Можна їх використовувати як орієнтир);
- операції з товарами, які мають біржові котирування (зауважу, що і в цьому випадку дуже складно знайти співставні умови).

Якщо проаналізувати міжнародну судову практику, то суди часто відхиляють застосування методу порівняльної неконтрольованої ціни у разі, якщо між контрольованими і не контрольованими операціями потрібно провести дуже багато коригувань, пов'язаних, наприклад, із умовами кредитування, поставками сировини, транспортуванням, упаковкою, якістю продукції та ін. Суд зазначає: «в даному випадку метод порівняльної неконтрольованої ціни (СUP) не можна назвати надійним і розумним для цілей трансфертного ціноутворення в рамках принципу «витягнутої руки».

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

1. Метод порівняльної неконтрольованої ціни (comparable uncontrolled price (CUP))

Відповідно до підпункту 39.3.3 пункту 39.3 статті 39 ПКУ, метод порівняльної неконтрольованої ціни базується на порівнянні ціни, застосованої під час контрольованої операції, з ціною (діапазоном цін) у співставній (співставних) неконтрольованій (неконтрольованих) операції (операціях).
Під час застосування методу порівняльної неконтрольованої ціни порівняння ціни контрольованої операції проводиться з ціною співставних неконтрольованих операцій, які фактично здійснені платником податків або іншими особами.
Порівняння ціни контрольованої операції з ціною (діапазоном цін) співставних неконтрольованих операцій проводиться на підставі наявної інформації про ціни, застосовані протягом періоду, який аналізується, або інформації на найближчу до дня здійснення контрольованої операції дату.

Визначення ринкового діапазону цін (РДЦ)
Для визначення РДЦ Кабмін розробив спеціальний Порядок, який визначає процедуру розрахунку та застосування ринкового діапазону цін і ринкового діапазону рентабельності для цілей трансфертного ціноутворення (Постанова КМУ від 17 жовтня 2013 р. N 763).
При цьому використовується вибірка цін зіставних операцій, впорядкована за зростанням. Кожному значенню вибірки починаючи з мінімального присвоюється порядковий номер. Якщо вибірка містить два і більше однакових значення, до неї включаються всі такі значення. До вибірки не включається ціна контрольованої операції.
Мінімальне значення ринкового діапазону цін визначається:
- якщо частка від ділення числа значень вибірки цін на чотири є цілим числом, - як середнє арифметичне значення між значенням, що має у вибірці порядковий номер, рівний такому цілому числу, та значенням, що має наступний порядковий номер у вибірці;
- якщо частка від ділення числа значень вибірки цін на чотири не є цілим числом, - як значення, що має у вибірці порядковий номер, який дорівнює збільшеній на одиницю цілій частині такого числа.
Максимальне значення ринкового діапазону цін визначається:
якщо добуток числа 0,75 і числа значень вибірки цін є цілим числом, - як середнє арифметичне значення між значенням, що має у вибірці порядковий номер, рівний такому цілому числу, та значенням, що має наступний порядковий номер у вибірці;
якщо добуток числа 0,75 і числа значень вибірки цін не є цілим числом, - як значення, що має у вибірці порядковий номер, який дорівнює збільшеній на одиницю цілій частині такого числа.

Приклад 1:
Ціна контрольованої операції складає 50 000 грн.
Для визначення ринкового діапазону цін обрані співставні угоди, вчинені платником податків з особами, які не є взаємозалежними. Предметом зазначених угод є ті ж товари, що і в аналізованої угоді.
По таким операціям складена вибірка в порядку зростання цін:
1. 44 000 грн;
2. 56 000 грн;
3. 62 000 грн;
4. 62 000 грн;
5. 62 000 грн;
6. 68 000 грн;
7. 68 000 грн.
Розрахунок мінімального значення ринкового діапазону цін:
- число значень вибірки – 7;
- частка від ділення 7 на 4 – 1,75 (не є цілим числом);
- ціла частина числа – 1.
В такому разі мінімальне значення ринкового діапазону цін має у вибірці порядковий номер, який дорівнює збільшеній на одиницю цілій частині такого числа, тобто 1+1=2 (номер 2 вибірки).
Таким чином, мінімальне значення ринкового діапазону цін становить 56 000 грн.
Розрахунок максимального значення ринкового діапазону цін:
- добуток числа 0,75 на 7 = 5,25 (не є цілим числом);
- ціла частина числа – 5
В такому разі максимальне значення ринкового діапазону цін має у вибірці порядковий номер, який дорівнює збільшеній на одиницю цілій частині такого числа, тобто 5+1=6 (номер 6 вибірки).
Таким чином, максимальне значення ринкового діапазону цін становить 68 000 грн.
Ринковий діапазон цін: 56 000 – 68 000 грн.
Згідно з умовами прикладу ціна операції склала 50 000 грн, а мінімальне значення ринкового діапазону цін – 56 000 грн.

Таким чином, податкова база з податку на прибуток по контрольованій операції підлягає перерахунку виходячи з ціни 56 000 грн.

Приклад 2:
Ціна операції з взаємопов’язаною особою складає 62 000 грн.
Вибірка спів ставних операцій:
1. 57 000 грн;
2. 59 000 грн;
3. 63 000 грн;
4. 64 000 грн;
5. 67 000 грн;
6. 68 000 грн;
7. 69 000 грн;
8. 70 000 грн.
Розрахунок мінімального значення ринкового діапазону цін:
- число значень вибірки – 8;
- частка від ділення 8 на 4 – 2 (ціле число);
- середнє арифметичне значення ціни №2 та ціни №3 становить 61 000 грн ((59 000+63 000)/2).
Мінімальне значення ринкового діапазону цін – 61 000 грн.
Розрахунок максимального значення ринкового діапазону цін:
- добуток числа 0,75 на 8 = 6 (ціле число);
- середнє арифметичне значення ціни №6 та ціни №7 становить 68 500 грн ((68 000+69 000)/2).
Максимальне значення ринкового діапазону цін – 68 500 грн.
Ринковий діапазон цін: 61 500 – 68 500 грн.
Оскільки ціна операції потрапляє в діапазон ринкових цін, то проводити перерахунок податку на прибуток по такій операції не потрібно.

Зазначимо, що згідно з положеннями Податкового кодексу України метод порівняльної неконтрольованої ціни є пріоритетним методом. Однак для практичного використання необхідна інформація щодо цін, які застосовують при розрахунках незалежні компанії, при цьому комерційні та фінансові умови повинні бути співставними.

В яких випадках застосування методу порівняльної неконтрольованої ціни є доцільним?
- в операціях зі співставними умовами з незалежними контрагентами;
- в операціях з надання позики (існують бази даних, в яких міститься інформація по конкретним операціям (у разі, якщо основні умови співпадають: сума, валюта позики, строк, відсоткова ставка та ін.);
- в операціях з товарними знаками (такі операції складно порівнювати виходячи з їх унікальності, однак в США та Канаді розкриття інформації по операціям з товарними знаками в певних випадках обов’язкова, тому існують відповідні бази даних. Можна їх використовувати як орієнтир);
- операції з товарами, які мають біржові котирування (зауважу, що і в цьому випадку дуже складно знайти співставні умови).

Якщо проаналізувати міжнародну судову практику, то суди часто відхиляють застосування методу порівняльної неконтрольованої ціни у разі, якщо між контрольованими і не контрольованими операціями потрібно провести дуже багато коригувань, пов'язаних, наприклад, із умовами кредитування, поставками сировини, транспортуванням, упаковкою, якістю продукції та ін. Суд зазначає: «в даному випадку метод порівняльної неконтрольованої ціни (СUP) не можна назвати надійним і розумним для цілей трансфертного ціноутворення в рамках принципу «витягнутої руки».

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить


15.07.2018
09.07.2018
06.07.2018
28.05.2018
29.03.2018
29.01.2018
07.01.2018
06.01.2018
03.01.2018
17.12.2017
08.12.2017
03.12.2017