logo

 

rssfacebook twitter mail

Свяжитесь с нами     

Перелік країн Кабміну та контрольовані операції

Лист МГУ ДФС - Центрального офісу з ОВП від 18.05.2016 №11105/10/28-10-01-03-11

Міжрегіональне головне управління ДФС - Центральний офіс з ОВП розглянуло лист «…» та в межах своїх повноважень повідомляє наступне.

Відповідно до пп. 39.2.1.2 ст. 39 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими є господарські операції, що впливають на об`єкт оподаткування платника податків, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Операції з контрагентом, зареєстрованим у державі (на території), включеній до зазначеного переліку, визнаються контрольованими з дати включення держави (території) до такого переліку.

Протягом 2015 року діяло декілька затверджених розпорядженнями Кабінету Міністрів України відповідних переліків, а саме:

перелік держав (територій), у яких ставки податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижчі, ніж в Україні, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 року №1042-р (діяв до 14.05.2015);

перелік держав (територій), які відповідають критеріям, установленим пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 року №449-р (термін дії з 14.05.2015 до 16.09.2015);

перелік держав (територій), які відповідають критеріям, установленим пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 року №977-р (діє з 16.09.2015).

З урахуванням положень пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, для визнання господарських операцій платника податків з контрагентами - нерезидентами контрольованими, застосовується затверджений Кабінетом Міністрів України перелік держав (територій), чинний на час здійснення таких господарських операцій, за умови дотримання вартісного критерію, встановленого пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу.

Для визначення обсягу господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, передбаченого пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу (більше 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік), враховуються тільки обсяг господарських операцій з таким контрагентом, здійснених під час, коли відповідна країна була включена до вищезазначених переліків держав (територій).

При цьому обсяг річного доходу платника податків відповідно до пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу розраховується за весь податковий (звітний) рік.

Таким чином, для платника податків, річний дохід якого від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, в цілому за 2015 рік перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків), контрольованими операціями згідно з пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу будуть визнаватись виключно господарські операції, здійснені з нерезидентом в період, коли відповідна держава (територія) була включена до вищезазначених переліків, за умови, що обсяг таких операцій перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків). Інформація про ці контрольовані операції має бути відображена у звіті про контрольовані операції.

Враховуючи вищезазначене:

- господарські операції платника податків з контрагентом – нерезидентом не визнаються контрольованими, якщо під час перебування держави (території) контрагента у відповідному переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, обсяг таких операцій не досяг 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) незалежно від розміру загального обсягу господарських операцій з таким контрагентом за відповідний податковий (звітний) рік;

- контрольованими операціями визнаються виключно господарські операції, здійснені з нерезидентом в період, коли відповідна держава (територія) була включена до вищезазначених переліків, затверджених Кабінетом Міністрів України;

- платник податків не зобов`язаний подавати звіт про контрольовані операції, якщо обсяг господарських операцій платника податків з контрагентом – нерезидентом під час перебування держави (території) контрагента у відповідному переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, не досяг 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) незалежно від розміру загального обсягу господарських операцій з таким контрагентом за відповідний податковий (звітний) рік та якщо не здійснено інших контрольованих операцій.

Також повідомляємо, що позиція ДФС з вищезазначених питань викладена у листі «Про застосування норм податкового законодавства щодо трансфертного ціноутворення» від 14.04.2016 №13362/7/99-99-19-02-02-17.

 

 

 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Перелік країн Кабміну та контрольовані операції

Лист МГУ ДФС - Центрального офісу з ОВП від 18.05.2016 №11105/10/28-10-01-03-11

Міжрегіональне головне управління ДФС - Центральний офіс з ОВП розглянуло лист «…» та в межах своїх повноважень повідомляє наступне.

Відповідно до пп. 39.2.1.2 ст. 39 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими є господарські операції, що впливають на об`єкт оподаткування платника податків, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Операції з контрагентом, зареєстрованим у державі (на території), включеній до зазначеного переліку, визнаються контрольованими з дати включення держави (території) до такого переліку.

Протягом 2015 року діяло декілька затверджених розпорядженнями Кабінету Міністрів України відповідних переліків, а саме:

перелік держав (територій), у яких ставки податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижчі, ніж в Україні, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 року №1042-р (діяв до 14.05.2015);

перелік держав (територій), які відповідають критеріям, установленим пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 року №449-р (термін дії з 14.05.2015 до 16.09.2015);

перелік держав (територій), які відповідають критеріям, установленим пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 року №977-р (діє з 16.09.2015).

З урахуванням положень пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, для визнання господарських операцій платника податків з контрагентами - нерезидентами контрольованими, застосовується затверджений Кабінетом Міністрів України перелік держав (територій), чинний на час здійснення таких господарських операцій, за умови дотримання вартісного критерію, встановленого пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу.

Для визначення обсягу господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, передбаченого пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу (більше 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік), враховуються тільки обсяг господарських операцій з таким контрагентом, здійснених під час, коли відповідна країна була включена до вищезазначених переліків держав (територій).

При цьому обсяг річного доходу платника податків відповідно до пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу розраховується за весь податковий (звітний) рік.

Таким чином, для платника податків, річний дохід якого від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, в цілому за 2015 рік перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків), контрольованими операціями згідно з пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу будуть визнаватись виключно господарські операції, здійснені з нерезидентом в період, коли відповідна держава (територія) була включена до вищезазначених переліків, за умови, що обсяг таких операцій перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків). Інформація про ці контрольовані операції має бути відображена у звіті про контрольовані операції.

Враховуючи вищезазначене:

- господарські операції платника податків з контрагентом – нерезидентом не визнаються контрольованими, якщо під час перебування держави (території) контрагента у відповідному переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, обсяг таких операцій не досяг 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) незалежно від розміру загального обсягу господарських операцій з таким контрагентом за відповідний податковий (звітний) рік;

- контрольованими операціями визнаються виключно господарські операції, здійснені з нерезидентом в період, коли відповідна держава (територія) була включена до вищезазначених переліків, затверджених Кабінетом Міністрів України;

- платник податків не зобов`язаний подавати звіт про контрольовані операції, якщо обсяг господарських операцій платника податків з контрагентом – нерезидентом під час перебування держави (території) контрагента у відповідному переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, не досяг 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) незалежно від розміру загального обсягу господарських операцій з таким контрагентом за відповідний податковий (звітний) рік та якщо не здійснено інших контрольованих операцій.

Також повідомляємо, що позиція ДФС з вищезазначених питань викладена у листі «Про застосування норм податкового законодавства щодо трансфертного ціноутворення» від 14.04.2016 №13362/7/99-99-19-02-02-17.

 

 

 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить


15.07.2018
09.07.2018
06.07.2018
28.05.2018
29.03.2018
29.01.2018
07.01.2018
06.01.2018
03.01.2018
17.12.2017
08.12.2017
03.12.2017