logo

 

rssfacebook twitter mail

Свяжитесь с нами     

Повноваження нової Державної служби з праці

Нова Державна служба з праці (http://dsp.gov.ua/) була утворена шляхом поєднання Державної інспекції праці і Держгірпромнагляду

НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ

Правові засади проведення перевірок органами Держпраці України (їх правові підстави, межі повноважень посадових осіб, порядок проведення і документального оформлення) регламентовані нормами Закону України від 05.04.2007 р. № 877 «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – Закон № 877).
Зверніть увагу, що відсутність, або неточність чи неповнота хоча б однієї з визначених цим Законом умов проведення перевірки не дає належних правових підстав для проведення перевірки (тобто до допуску). Після допуску перевіряючих на перевірку доводити помилковість їх дії вже є некоректним (вважається, що допуску відбувався на добровільних засадах).

ОДИН З ПОВОДІВ НЕДОПУСКУ ІНСПЕКТОРА з праці на планову перевірку

Відповідно до ст. 5 Закону орган державного нагляду (контролю) оприлюднює критерії та періодичність проведення планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет у порядку, визначеному законодавством. Отже, про планові заходи перевірки Служби з праці варто звертатися на їх офіційний сайт у розділі Планування роботи (http://dsp.gov.ua/category/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8/)

Пошукати «своє» підприємство у комплексному плані перевірок на 2016 рік, в тому числі і Державної службою з праці, можна у таблиці, яка подана у п. 289 Корисної інформації, яка подається як додаток до наказу Мінекономрозвитку від 30.11.2015 № 1553 «План комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) органів державного нагляду (контролю) на 2016 рік».
Станом на даний час в мережі Інтернет інформація перевірки на 3 квартал 2016 року відсутня! А отже за відсутності розміщеної в мережі Інтернет інформації щодо періодичності проведення планових заходів, такі заходи можуть бути оскаржені, а державні інспектори – не допущені суб’єктами господарювання для проведення перевірки.

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ

А. Для здійснення планового або позапланового заходу Держпраці видає НАКАЗ, який має містити найменування суб'єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід та предмет перевірки.

Б. На підставі наказу оформляється НАПРАВЛЕННЯ на проведення заходу, яке підписується керівником або заступником керівника органу державного нагляду (контролю) (із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові) і засвідчується печаткою.
У направленні на проведення заходу зазначаються:
- найменування органу державного нагляду (контролю), що здійснює захід;
- найменування суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід;
- місцезнаходження суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу, щодо діяльності яких здійснюється захід;
- номер і дата наказу, на виконання якого здійснюється захід;
- перелік посадових осіб, які беруть участь у здійсненні заходу, із зазначенням їх посади, прізвища, ім'я та по батькові;
- дата початку та дата закінчення заходу;
- тип заходу (плановий або позаплановий);
- вид заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд, інспектування тощо);
- підстави для здійснення заходу;
- предмет здійснення заходу;
- інформація про здійснення попереднього заходу (тип заходу і строк його здійснення).

Направлення є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення заходу.

В. Перед початком здійснення заходу посадові особи органу державного нагляду (контролю) зобов'язані пред'явити керівнику суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі направлення та СЛУЖБОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), і надати суб'єкту господарювання копію направлення.
Посадова особа органу державного нагляду (контролю) без направлення на здійснення заходу та службового посвідчення не має права здійснювати державний нагляд (контроль) суб'єкта господарювання.
Суб'єкт господарювання має право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходу, якщо вони не пред'явили документів, передбачених умова вище.

ДОПОМІЖНІ ПРАВА І ПОВНОВАЖЕННЯ ІНСПЕКТОРІВ з праці

Постановою КМУ від 11.02.2015 р. № 96 затверджено положення про Державну службу з праці, а також ПЕРЕЛІК ІХ ПОВНОВАЖЕНЬ. Наразі, практикою перевірок на західній Україні засвідчуються факти застосування інспекторами з праці повноважень, які описані у пп. 53 п. 4 даної постанови: «здiйснює фiксацiю процесу проведення перевiрок з використанням засобiв аудiо-, фото- та вiдеотехнiки»…

Тетяна Мойсеєнко, податковий консультант, директор Навчального центру «Домінанта»

Джерело: www.dominanta.in.ua/turnjs4/samples/double-page/spravkabook.php?288 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Повноваження нової Державної служби з праці

Нова Державна служба з праці (http://dsp.gov.ua/) була утворена шляхом поєднання Державної інспекції праці і Держгірпромнагляду

НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ

Правові засади проведення перевірок органами Держпраці України (їх правові підстави, межі повноважень посадових осіб, порядок проведення і документального оформлення) регламентовані нормами Закону України від 05.04.2007 р. № 877 «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – Закон № 877).
Зверніть увагу, що відсутність, або неточність чи неповнота хоча б однієї з визначених цим Законом умов проведення перевірки не дає належних правових підстав для проведення перевірки (тобто до допуску). Після допуску перевіряючих на перевірку доводити помилковість їх дії вже є некоректним (вважається, що допуску відбувався на добровільних засадах).

ОДИН З ПОВОДІВ НЕДОПУСКУ ІНСПЕКТОРА з праці на планову перевірку

Відповідно до ст. 5 Закону орган державного нагляду (контролю) оприлюднює критерії та періодичність проведення планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет у порядку, визначеному законодавством. Отже, про планові заходи перевірки Служби з праці варто звертатися на їх офіційний сайт у розділі Планування роботи (http://dsp.gov.ua/category/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8/)

Пошукати «своє» підприємство у комплексному плані перевірок на 2016 рік, в тому числі і Державної службою з праці, можна у таблиці, яка подана у п. 289 Корисної інформації, яка подається як додаток до наказу Мінекономрозвитку від 30.11.2015 № 1553 «План комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) органів державного нагляду (контролю) на 2016 рік».
Станом на даний час в мережі Інтернет інформація перевірки на 3 квартал 2016 року відсутня! А отже за відсутності розміщеної в мережі Інтернет інформації щодо періодичності проведення планових заходів, такі заходи можуть бути оскаржені, а державні інспектори – не допущені суб’єктами господарювання для проведення перевірки.

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ

А. Для здійснення планового або позапланового заходу Держпраці видає НАКАЗ, який має містити найменування суб'єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід та предмет перевірки.

Б. На підставі наказу оформляється НАПРАВЛЕННЯ на проведення заходу, яке підписується керівником або заступником керівника органу державного нагляду (контролю) (із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові) і засвідчується печаткою.
У направленні на проведення заходу зазначаються:
- найменування органу державного нагляду (контролю), що здійснює захід;
- найменування суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід;
- місцезнаходження суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу, щодо діяльності яких здійснюється захід;
- номер і дата наказу, на виконання якого здійснюється захід;
- перелік посадових осіб, які беруть участь у здійсненні заходу, із зазначенням їх посади, прізвища, ім'я та по батькові;
- дата початку та дата закінчення заходу;
- тип заходу (плановий або позаплановий);
- вид заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд, інспектування тощо);
- підстави для здійснення заходу;
- предмет здійснення заходу;
- інформація про здійснення попереднього заходу (тип заходу і строк його здійснення).

Направлення є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення заходу.

В. Перед початком здійснення заходу посадові особи органу державного нагляду (контролю) зобов'язані пред'явити керівнику суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі направлення та СЛУЖБОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), і надати суб'єкту господарювання копію направлення.
Посадова особа органу державного нагляду (контролю) без направлення на здійснення заходу та службового посвідчення не має права здійснювати державний нагляд (контроль) суб'єкта господарювання.
Суб'єкт господарювання має право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходу, якщо вони не пред'явили документів, передбачених умова вище.

ДОПОМІЖНІ ПРАВА І ПОВНОВАЖЕННЯ ІНСПЕКТОРІВ з праці

Постановою КМУ від 11.02.2015 р. № 96 затверджено положення про Державну службу з праці, а також ПЕРЕЛІК ІХ ПОВНОВАЖЕНЬ. Наразі, практикою перевірок на західній Україні засвідчуються факти застосування інспекторами з праці повноважень, які описані у пп. 53 п. 4 даної постанови: «здiйснює фiксацiю процесу проведення перевiрок з використанням засобiв аудiо-, фото- та вiдеотехнiки»…

Тетяна Мойсеєнко, податковий консультант, директор Навчального центру «Домінанта»

Джерело: www.dominanta.in.ua/turnjs4/samples/double-page/spravkabook.php?288 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить


15.07.2018
09.07.2018
06.07.2018
28.05.2018
29.03.2018
29.01.2018
07.01.2018
06.01.2018
03.01.2018
17.12.2017
08.12.2017
03.12.2017