logo

 

rssfacebook twitter mail

Свяжитесь с нами     

Операції з використанням РРО спростять. Новий законопроект № 4658

У Верховній Раді зареєстрований депутатський (А. Журжій і ін.) законопроект № 4658 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо видачі/приймання готівкових коштів та спрощення адміністрування при застосуванні реєстраторів розрахункових операцій»

Метою законопроекту є:
1) Усунення наявних суперечностей в законодавчих актах України, виключення положень, які втратили свою актуальність на даному етапі розвитку відносин в податковій сфері;
2) Стимулювання суб’єктів господарювання до добровільного обмеження готівкового обороту;
3) Спрощення ведення бізнесу в Україні;
4) Підвищення позиції України в рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business.

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" де:

1. Виключити обов’язок використання РРО суб'єктами господарювання (в т.ч. інтернет магазинами), які отримують платежі за надані товари (послуги) в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо);

2. Скасувати обов’язок юридичних осіб вести облік товарних запасів на складах та/або за місцем їх реалізації, встановивши обов’язок ведення такого обліку відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

3. Усунути суперечності в законодавчих актах стосовно надання можливостей деяким суб'єктам господарювання здійснювати видачу/приймання готівкових коштів;

4. Виключити обов'язок заповнення книги обліку розрахункових операцій у звичайному порядку, встановивши обов’язок заповнення такої книги у разі виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій чи відключення електроенергії.

Детальніше - у пояснювальній записці до законопроекту:

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо видачі/приймання готівкових коштів та спрощення адміністрування при застосуванні реєстраторів розрахункових операцій"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Розділом ІХ Коаліційної Угоди депутатських фракцій у Верховній Раді України VІІІ скликання задекларовано спрощення системи адміністрування при використанні реєстраторів розрахункових операцій.

Реалізація цих положень Коаліційної Угоди пов'язана з наступними проблемами, що існують в Україні:

1. Існування положень, які вказують про необхідність застосування РРО при здійсненні розрахунків в безготівковій формі та неоднозначність законодавства, що регулює відносини, пов’язані зі здійсненням інтернет-торгівлі.
Лист ДФС України від 30.03.2015 р. № 6556/6/99-99-22-07-03-15 "Щодо порядку проведення розрахунків у системі електронної торгівлі" вказує, що при здiйсненнi розрахункiв за товари (послуги) суб’єкти господарювання зобов’язанi вiдповiдно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі – Закон) застосовувати РРО, у тому числi у разi здiйснення безготiвкових розрахункiв з використанням мережi Інтернет.
Зазначений висновок податковий орган зробив на підставі п. 2 ст. 3 Закону, який зобов'язує суб'єктів господарювання видавати особі розрахунковий документ, у разі якщо вона отримує товар за замовленням або здійснює оплату з використанням мережі Інтернет.
Водночас інші норми Закону, зокрема п. 12 ст. 9, вказують, що РРО не застосовується якщо в місці отримання товарів (надання послуг) операції за розрахунками в готівковій формі не здійснюються (оптова торгівля тощо).
Крім того, в абз. 1 ст. 3 Закону та інших встановлена необхідність застосування РРО при здійсненні розрахунків в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо). Це суперечить меті Уряду щодо обмеження готівкового обігу, адже розрахунки платіжними картками є безготівковими і стимулювання їх використання при прийманні платежів за товари (послуги) сприяють як обмеженню готівкових розрахунків, так і можливості контролю за базою оподаткування суб’єктів господарювання без застосування РРО. На сьогодні, зазначені вище положення стримують розвиток безготівкових розрахунків в Україні.
Слід звернути увагу, що відповідно до положень п. 7 ст. 1 та ч. 2 ст. 8 Закону України "Про захист прав споживачів" під час продажу товару продавець зобов'язаний видати споживачеві розрахунковий документ встановленої форми (квитанцію, товарний чи касовий чек, квиток, талон або інший документ), що засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату продажу.
Таким чином суб'єкти господарювання в будь-якому випадку зобов'язані видавати розрахункові документи покупцю товарів (послуг), але якого типу (з використанням РРО або без нього) залежить від того, чи буде отримувати суб'єкт господарювання готівкові кошти.

2. Невідповідність реаліям ведення бізнесу норм законодавства стосовно ведення обліку товарних запасів на складах та/або за місцем їх реалізації.
П. 12 ст. 3 Закону зобов'язує юридичних осіб вести облік товарних запасів на складах та/або за місцем їх реалізації, здійснювати продаж лише тих товарів (послуг), що відображені в такому обліку.
Але не всі юридичні особи мають можливість забезпечити ведення обліку та зберігання первинних документів саме на складах та/або за місцем реалізації товарів. Крім того, спеціалізований закон про ведення обліку – Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" обов'язку ведення обліку саме на складах та/або за місцем реалізації товарів не встановлює.
При проведенні перевірок органи ДФС України, посилаючись на норми Закону, застосовують до таких суб'єктів господарювання штрафні санкції у розмірі подвійної вартості необлікованих товарів (ст. 20 Закону).
На цю проблему звернув увагу Верховний Суд України в постанові від 20.01.2015 у справі № 21-275а14 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42685790 вказавши, що фінансова санкція може бути застосована до юридичної особи лише у тому випадку, коли ця особа не веде обліку товарів або веде його з порушенням порядку, визначеного Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. № 246. Сама по собі відсутність на момент перевірки контролюючим органом накладних за місцем реалізації чи зберігання товарів, за умови, що ці товари належним чином обліковані відповідно до статті 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Положенню (стандарту) 9, не є підставою для застосування до юридичної особи фінансових санкцій.

3. Наявність в Законі обмежень для деяких суб'єктів господарювання щодо видачі-приймання готівки, що водночас дозволено іншими законодавчими актами.
Законом дозволяється видача готівкових коштів лише за повернутий покупцем товар (ненадану послугу) (абз. четвертий ст. 2). Проте, іншими положеннями законодавчих актів, зокрема Законом України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (п. 1.42) дозволяється надавати послуги з видачі готівкових коштів торгівцям в загальному порядку при дотриманні певних умов.
Постановою НБУ № 637 від 15.12.2004 р. затверджено "Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" і надано визначення терміну торговець - суб’єкт підприємницької діяльності, який відповідно до договору з еквайром (Банк-еквайр) або платіжною організацією приймає до обслуговування платіжні інструменти з метою проведення оплати вартості товарів чи послуг (включаючи послуги з видачі грошей у готівковій формі).
Національний Банк України, розглянувши звернення Європейської Бізнес Асоціації від 05.09.2014 р. № 914/2014/09 стосовно можливостей видачі готівкових коштів з кас торгівельних підприємств та/або прийняття готівкових коштів такими підприємствами для поповнення платіжних карток, в листі від 25.09.2014 р. № 11-117/54448 зазначив, що Положенням № 637 від 15.12.2004 р. урегульовано, що його норми поширюються на здійснення операцій з видачі готівкових коштів, зокрема, якщо підприємство (підприємець) відповідно до законодавства України приймає до обслуговування електронні платіжні засоби з метою проведення оплати вартості товарів чи послуг і місце торгівлі оснащене платіжним терміналом (у тому числі з'єднаним чи поєднаним з РРО), то таке підприємство (підприємець) може за рахунок готівкової виручки або коштів, отриманих із банку, надавати держателю електронного платіжного засобу Національної системи масових електронних платежів та інших платіжних систем (якщо така послуга передбачена їх правилами) послуги з видачі готівки з друкуванням квитанції платіжного терміналу (або розрахункового документа) та відображенням таких операцій у відповідній книзі обліку (пункт 2.4).
В листі НБУ від 12.11.2015 р. № 50-01017/86970, адресованого народному депутату України Журжію А.В., зазначається, що Європейський досвід свідчить, що на сьогодні видача готівки торговцями за електронними платіжними засобами дозволена в таких країнах Європи як Великобританія, Ірландія, Італія, Німеччина, Польща, Чехія та ін. Крім того у вказаному листі, на переконання НБУ, суб’єкти господарювання, які приймають до обслуговування електронні платіжні засоби можуть видавати готівку в розмірі, який не перевищує встановленого емітентом ліміту на зняття коштів з рахунку клієнта але не більше, наприклад, розміру мінімальної заробітної плати визначеної законодавством.
Більше того, відповідно "Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року", яка затверджена постановою правління Національного банку України від 18.06.2015 р. № 391 державі необхідно забезпечити подальший розвиток безготівкового обігу та розвиток роздрібних безготівкових платежів із використанням електронних платіжних засобів:
- Розробкою політики готівкового обігу, спрямованої на ефективне, безперебійне та безпечне проведення операцій з готівкою, а також на поступове зниження долі готівкового обігу на користь безготівкового;
- Створенням умов збільшення безготівкових розрахунків шляхом впровадження інноваційних платіжних продуктів та розвитку електронних платежів та їх інфраструктури.
Приклади застосування цього механізму у світі вказані за наступними посиланнями:
Сінгапур - http://goo.gl/oqteUk;
Чехія - http://goo.gl/N79740;
Фінляндія - http://goo.gl/E2a6xX.
В Україні видача готівки певними суб'єктами господарювання із застосуванням платіжних карток є особливо актуальною для сільської місцевості, де відсутні в достатній кількості банкомати.
Крім того, наразі Законом (п. 2 ст. 9) дозволяється певним суб'єктам господарювання здійснювати операції з приймання готівки для подальшого її переказу з використанням програмно-технічних комплексів самообслуговування.
Проте, це штучне обмеження, так як дані операції можуть здійснюватися і без використання програмно-технічних комплексів самообслуговування.
Постановою Правління Національного банку України від 12.02.2013 № 42 "Про врегулювання питань щодо приймання готівки для подальшого її переказу" (далі - Постанова № 42) встановлено, що операції з приймання готівки в гривні для подальшого її переказу за допомогою платіжних пристроїв та через пункти приймання готівки (робоче місце працівника, облаштоване платіжним пристроєм, який дає змогу ініціювати переказ) здійснюють: банки, комерційні агенти банків - юридичні особи, які уклали агентські договори з банками та небанківські фінансові установи, які відповідно до законодавства України отримали ліцензію відповідного органу на переказ коштів, і є платіжними організаціями та/або учасниками платіжної системи, та здійснюють свою діяльність відповідно до узгоджених Національним банком України правил платіжної системи.
В Листі НБУ від 25.09.2014 р. № 11-117/54448 звертається увага, що банк має надати своїм комерційним агентам - юридичним особам, що здійснюють операції з приймання готівки для подальшого її переказу через пункти приймання готівки, роз’яснення щодо доцільності створення на кожній торговельній точці окремого робочого місця працівника, облаштованого платіжним пристроєм, який дає змогу ініціювати переказ; здійснювати операції з переказу коштів виключно через такі обладнані робочі місця; суму готівки, що надходитиме за операціями з переказу коштів, не оприбутковувати в касі юридичної особи; готівку, що надходить за такими операціями, інкасувати окремо від готівки, отриманої від продажу товарів (робіт, послуг) та зараховувати її на транзитний рахунок банку для подальшого безготівкового перерахування отримувачам.
Порядок надання інформації Національному банку України про укладені банками агентські договори щодо надання фінансових послуг від імені банків та ведення Національним банком України реєстру комерційних агентів (комерційних представників) банків визначений "Положенням про порядок ведення реєстру комерційних агентів (комерційних представників) банків" від 20.09.2012 р. № 386.

4. Встановлення обов'язку заповнення книги обліку розрахункових операцій стосовно тих операцій, інформація про яких в онлайн режимі передається органам ДФС України.
Наразі Законом встановлений обов'язок суб'єктів господарювання, які використовують РРО, здійснювати щоденні звіти щодо руху готівкових коштів, товарів (послуг) в книзі обліку розрахункових операцій.
Зазначене не є необхідним ні з фіскальної точки зору, ні стосовно ведення обліку суб'єктами господарювання. Крім того, наразі недоліки заповнення даної книги є формальною підставою для застосування штрафних санкцій у 5 кратному розмірі за неоприбуткування у касах готівки відповідно до Указу Президента України "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки" від 12.06.1995 р. № 436.

2. Цілі і завдання
Метою законопроекту є:
1) Усунення наявних суперечностей в законодавчих актах України, виключення положень, які втратили свою актуальність на даному етапі розвитку відносин в податковій сфері;
2) Стимулювання суб’єктів господарювання до добровільного обмеження готівкового обороту;
3) Спрощення ведення бізнесу в Україні;
4) Підвищення позиції України в рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту
Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" де:
1. Виключити обов’язок використання РРО суб'єктами господарювання (в т.ч. інтернет магазинами), які отримують платежі за надані товари (послуги) в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо);
2. Скасувати обов’язок юридичних осіб вести облік товарних запасів на складах та/або за місцем їх реалізації, встановивши обов’язок ведення такого обліку відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";
3. Усунути суперечності в законодавчих актах стосовно надання можливостей деяким суб'єктам господарювання здійснювати видачу/приймання готівкових коштів;
4. Виключити обов'язок заповнення книги обліку розрахункових операцій у звичайному порядку, встановивши обов’язок заповнення такої книги у разі виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій чи відключення електроенергії.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання
Основними нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Податковий кодекс України, Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" та Указ Президента України "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки" від 12.06.1995 р. № 436.

5. Фінансово-економічне обґрунтування
Прийняття та реалізація проекту Закону не потребуватиме додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України, а також зменшить фінансові витрати суб'єктів господарювання.

6. Запобігання корупції
Проект Закону не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

7. Прогноз очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття проекту
Прийняття законопроекту сприятиме покращенню загального стану підприємницького середовища, налагодженню партнерських відносин між бізнесом та контролюючими органами, позитивно вплине на фінансове становище суб’єктів господарювання та підвищить позиції України в рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business, що складається експертами Світового банку.

Народні депутати України:
А.В. Журжій
О.В. Кірш
М.В. Кобцев
Ю.Ю. Бабій
Т.З. Юрик
В.В. Сидорчук
М.П. Курячий
Р.І. Горват
А.С. Євлахов
О.В. Герега

 

 

 

 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Операції з використанням РРО спростять. Новий законопроект № 4658

У Верховній Раді зареєстрований депутатський (А. Журжій і ін.) законопроект № 4658 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо видачі/приймання готівкових коштів та спрощення адміністрування при застосуванні реєстраторів розрахункових операцій»

Метою законопроекту є:
1) Усунення наявних суперечностей в законодавчих актах України, виключення положень, які втратили свою актуальність на даному етапі розвитку відносин в податковій сфері;
2) Стимулювання суб’єктів господарювання до добровільного обмеження готівкового обороту;
3) Спрощення ведення бізнесу в Україні;
4) Підвищення позиції України в рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business.

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" де:

1. Виключити обов’язок використання РРО суб'єктами господарювання (в т.ч. інтернет магазинами), які отримують платежі за надані товари (послуги) в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо);

2. Скасувати обов’язок юридичних осіб вести облік товарних запасів на складах та/або за місцем їх реалізації, встановивши обов’язок ведення такого обліку відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

3. Усунути суперечності в законодавчих актах стосовно надання можливостей деяким суб'єктам господарювання здійснювати видачу/приймання готівкових коштів;

4. Виключити обов'язок заповнення книги обліку розрахункових операцій у звичайному порядку, встановивши обов’язок заповнення такої книги у разі виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій чи відключення електроенергії.

Детальніше - у пояснювальній записці до законопроекту:

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо видачі/приймання готівкових коштів та спрощення адміністрування при застосуванні реєстраторів розрахункових операцій"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Розділом ІХ Коаліційної Угоди депутатських фракцій у Верховній Раді України VІІІ скликання задекларовано спрощення системи адміністрування при використанні реєстраторів розрахункових операцій.

Реалізація цих положень Коаліційної Угоди пов'язана з наступними проблемами, що існують в Україні:

1. Існування положень, які вказують про необхідність застосування РРО при здійсненні розрахунків в безготівковій формі та неоднозначність законодавства, що регулює відносини, пов’язані зі здійсненням інтернет-торгівлі.
Лист ДФС України від 30.03.2015 р. № 6556/6/99-99-22-07-03-15 "Щодо порядку проведення розрахунків у системі електронної торгівлі" вказує, що при здiйсненнi розрахункiв за товари (послуги) суб’єкти господарювання зобов’язанi вiдповiдно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі – Закон) застосовувати РРО, у тому числi у разi здiйснення безготiвкових розрахункiв з використанням мережi Інтернет.
Зазначений висновок податковий орган зробив на підставі п. 2 ст. 3 Закону, який зобов'язує суб'єктів господарювання видавати особі розрахунковий документ, у разі якщо вона отримує товар за замовленням або здійснює оплату з використанням мережі Інтернет.
Водночас інші норми Закону, зокрема п. 12 ст. 9, вказують, що РРО не застосовується якщо в місці отримання товарів (надання послуг) операції за розрахунками в готівковій формі не здійснюються (оптова торгівля тощо).
Крім того, в абз. 1 ст. 3 Закону та інших встановлена необхідність застосування РРО при здійсненні розрахунків в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо). Це суперечить меті Уряду щодо обмеження готівкового обігу, адже розрахунки платіжними картками є безготівковими і стимулювання їх використання при прийманні платежів за товари (послуги) сприяють як обмеженню готівкових розрахунків, так і можливості контролю за базою оподаткування суб’єктів господарювання без застосування РРО. На сьогодні, зазначені вище положення стримують розвиток безготівкових розрахунків в Україні.
Слід звернути увагу, що відповідно до положень п. 7 ст. 1 та ч. 2 ст. 8 Закону України "Про захист прав споживачів" під час продажу товару продавець зобов'язаний видати споживачеві розрахунковий документ встановленої форми (квитанцію, товарний чи касовий чек, квиток, талон або інший документ), що засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату продажу.
Таким чином суб'єкти господарювання в будь-якому випадку зобов'язані видавати розрахункові документи покупцю товарів (послуг), але якого типу (з використанням РРО або без нього) залежить від того, чи буде отримувати суб'єкт господарювання готівкові кошти.

2. Невідповідність реаліям ведення бізнесу норм законодавства стосовно ведення обліку товарних запасів на складах та/або за місцем їх реалізації.
П. 12 ст. 3 Закону зобов'язує юридичних осіб вести облік товарних запасів на складах та/або за місцем їх реалізації, здійснювати продаж лише тих товарів (послуг), що відображені в такому обліку.
Але не всі юридичні особи мають можливість забезпечити ведення обліку та зберігання первинних документів саме на складах та/або за місцем реалізації товарів. Крім того, спеціалізований закон про ведення обліку – Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" обов'язку ведення обліку саме на складах та/або за місцем реалізації товарів не встановлює.
При проведенні перевірок органи ДФС України, посилаючись на норми Закону, застосовують до таких суб'єктів господарювання штрафні санкції у розмірі подвійної вартості необлікованих товарів (ст. 20 Закону).
На цю проблему звернув увагу Верховний Суд України в постанові від 20.01.2015 у справі № 21-275а14 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42685790 вказавши, що фінансова санкція може бути застосована до юридичної особи лише у тому випадку, коли ця особа не веде обліку товарів або веде його з порушенням порядку, визначеного Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. № 246. Сама по собі відсутність на момент перевірки контролюючим органом накладних за місцем реалізації чи зберігання товарів, за умови, що ці товари належним чином обліковані відповідно до статті 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Положенню (стандарту) 9, не є підставою для застосування до юридичної особи фінансових санкцій.

3. Наявність в Законі обмежень для деяких суб'єктів господарювання щодо видачі-приймання готівки, що водночас дозволено іншими законодавчими актами.
Законом дозволяється видача готівкових коштів лише за повернутий покупцем товар (ненадану послугу) (абз. четвертий ст. 2). Проте, іншими положеннями законодавчих актів, зокрема Законом України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (п. 1.42) дозволяється надавати послуги з видачі готівкових коштів торгівцям в загальному порядку при дотриманні певних умов.
Постановою НБУ № 637 від 15.12.2004 р. затверджено "Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" і надано визначення терміну торговець - суб’єкт підприємницької діяльності, який відповідно до договору з еквайром (Банк-еквайр) або платіжною організацією приймає до обслуговування платіжні інструменти з метою проведення оплати вартості товарів чи послуг (включаючи послуги з видачі грошей у готівковій формі).
Національний Банк України, розглянувши звернення Європейської Бізнес Асоціації від 05.09.2014 р. № 914/2014/09 стосовно можливостей видачі готівкових коштів з кас торгівельних підприємств та/або прийняття готівкових коштів такими підприємствами для поповнення платіжних карток, в листі від 25.09.2014 р. № 11-117/54448 зазначив, що Положенням № 637 від 15.12.2004 р. урегульовано, що його норми поширюються на здійснення операцій з видачі готівкових коштів, зокрема, якщо підприємство (підприємець) відповідно до законодавства України приймає до обслуговування електронні платіжні засоби з метою проведення оплати вартості товарів чи послуг і місце торгівлі оснащене платіжним терміналом (у тому числі з'єднаним чи поєднаним з РРО), то таке підприємство (підприємець) може за рахунок готівкової виручки або коштів, отриманих із банку, надавати держателю електронного платіжного засобу Національної системи масових електронних платежів та інших платіжних систем (якщо така послуга передбачена їх правилами) послуги з видачі готівки з друкуванням квитанції платіжного терміналу (або розрахункового документа) та відображенням таких операцій у відповідній книзі обліку (пункт 2.4).
В листі НБУ від 12.11.2015 р. № 50-01017/86970, адресованого народному депутату України Журжію А.В., зазначається, що Європейський досвід свідчить, що на сьогодні видача готівки торговцями за електронними платіжними засобами дозволена в таких країнах Європи як Великобританія, Ірландія, Італія, Німеччина, Польща, Чехія та ін. Крім того у вказаному листі, на переконання НБУ, суб’єкти господарювання, які приймають до обслуговування електронні платіжні засоби можуть видавати готівку в розмірі, який не перевищує встановленого емітентом ліміту на зняття коштів з рахунку клієнта але не більше, наприклад, розміру мінімальної заробітної плати визначеної законодавством.
Більше того, відповідно "Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року", яка затверджена постановою правління Національного банку України від 18.06.2015 р. № 391 державі необхідно забезпечити подальший розвиток безготівкового обігу та розвиток роздрібних безготівкових платежів із використанням електронних платіжних засобів:
- Розробкою політики готівкового обігу, спрямованої на ефективне, безперебійне та безпечне проведення операцій з готівкою, а також на поступове зниження долі готівкового обігу на користь безготівкового;
- Створенням умов збільшення безготівкових розрахунків шляхом впровадження інноваційних платіжних продуктів та розвитку електронних платежів та їх інфраструктури.
Приклади застосування цього механізму у світі вказані за наступними посиланнями:
Сінгапур - http://goo.gl/oqteUk;
Чехія - http://goo.gl/N79740;
Фінляндія - http://goo.gl/E2a6xX.
В Україні видача готівки певними суб'єктами господарювання із застосуванням платіжних карток є особливо актуальною для сільської місцевості, де відсутні в достатній кількості банкомати.
Крім того, наразі Законом (п. 2 ст. 9) дозволяється певним суб'єктам господарювання здійснювати операції з приймання готівки для подальшого її переказу з використанням програмно-технічних комплексів самообслуговування.
Проте, це штучне обмеження, так як дані операції можуть здійснюватися і без використання програмно-технічних комплексів самообслуговування.
Постановою Правління Національного банку України від 12.02.2013 № 42 "Про врегулювання питань щодо приймання готівки для подальшого її переказу" (далі - Постанова № 42) встановлено, що операції з приймання готівки в гривні для подальшого її переказу за допомогою платіжних пристроїв та через пункти приймання готівки (робоче місце працівника, облаштоване платіжним пристроєм, який дає змогу ініціювати переказ) здійснюють: банки, комерційні агенти банків - юридичні особи, які уклали агентські договори з банками та небанківські фінансові установи, які відповідно до законодавства України отримали ліцензію відповідного органу на переказ коштів, і є платіжними організаціями та/або учасниками платіжної системи, та здійснюють свою діяльність відповідно до узгоджених Національним банком України правил платіжної системи.
В Листі НБУ від 25.09.2014 р. № 11-117/54448 звертається увага, що банк має надати своїм комерційним агентам - юридичним особам, що здійснюють операції з приймання готівки для подальшого її переказу через пункти приймання готівки, роз’яснення щодо доцільності створення на кожній торговельній точці окремого робочого місця працівника, облаштованого платіжним пристроєм, який дає змогу ініціювати переказ; здійснювати операції з переказу коштів виключно через такі обладнані робочі місця; суму готівки, що надходитиме за операціями з переказу коштів, не оприбутковувати в касі юридичної особи; готівку, що надходить за такими операціями, інкасувати окремо від готівки, отриманої від продажу товарів (робіт, послуг) та зараховувати її на транзитний рахунок банку для подальшого безготівкового перерахування отримувачам.
Порядок надання інформації Національному банку України про укладені банками агентські договори щодо надання фінансових послуг від імені банків та ведення Національним банком України реєстру комерційних агентів (комерційних представників) банків визначений "Положенням про порядок ведення реєстру комерційних агентів (комерційних представників) банків" від 20.09.2012 р. № 386.

4. Встановлення обов'язку заповнення книги обліку розрахункових операцій стосовно тих операцій, інформація про яких в онлайн режимі передається органам ДФС України.
Наразі Законом встановлений обов'язок суб'єктів господарювання, які використовують РРО, здійснювати щоденні звіти щодо руху готівкових коштів, товарів (послуг) в книзі обліку розрахункових операцій.
Зазначене не є необхідним ні з фіскальної точки зору, ні стосовно ведення обліку суб'єктами господарювання. Крім того, наразі недоліки заповнення даної книги є формальною підставою для застосування штрафних санкцій у 5 кратному розмірі за неоприбуткування у касах готівки відповідно до Указу Президента України "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки" від 12.06.1995 р. № 436.

2. Цілі і завдання
Метою законопроекту є:
1) Усунення наявних суперечностей в законодавчих актах України, виключення положень, які втратили свою актуальність на даному етапі розвитку відносин в податковій сфері;
2) Стимулювання суб’єктів господарювання до добровільного обмеження готівкового обороту;
3) Спрощення ведення бізнесу в Україні;
4) Підвищення позиції України в рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту
Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" де:
1. Виключити обов’язок використання РРО суб'єктами господарювання (в т.ч. інтернет магазинами), які отримують платежі за надані товари (послуги) в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо);
2. Скасувати обов’язок юридичних осіб вести облік товарних запасів на складах та/або за місцем їх реалізації, встановивши обов’язок ведення такого обліку відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";
3. Усунути суперечності в законодавчих актах стосовно надання можливостей деяким суб'єктам господарювання здійснювати видачу/приймання готівкових коштів;
4. Виключити обов'язок заповнення книги обліку розрахункових операцій у звичайному порядку, встановивши обов’язок заповнення такої книги у разі виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій чи відключення електроенергії.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання
Основними нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Податковий кодекс України, Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" та Указ Президента України "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки" від 12.06.1995 р. № 436.

5. Фінансово-економічне обґрунтування
Прийняття та реалізація проекту Закону не потребуватиме додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України, а також зменшить фінансові витрати суб'єктів господарювання.

6. Запобігання корупції
Проект Закону не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

7. Прогноз очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття проекту
Прийняття законопроекту сприятиме покращенню загального стану підприємницького середовища, налагодженню партнерських відносин між бізнесом та контролюючими органами, позитивно вплине на фінансове становище суб’єктів господарювання та підвищить позиції України в рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business, що складається експертами Світового банку.

Народні депутати України:
А.В. Журжій
О.В. Кірш
М.В. Кобцев
Ю.Ю. Бабій
Т.З. Юрик
В.В. Сидорчук
М.П. Курячий
Р.І. Горват
А.С. Євлахов
О.В. Герега

 

 

 

 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить


15.07.2018
09.07.2018
06.07.2018
28.05.2018
29.03.2018
29.01.2018
07.01.2018
06.01.2018
03.01.2018
17.12.2017
08.12.2017
03.12.2017