logo

 

rssfacebook twitter mail

Свяжитесь с нами     

О корреспонденции бухгалтерских счетов

О корреспонденции бухгалтерских счетов

Часто встречается вопрос: Что делать, если хозяйственная операция не указана в типовой корреспонденции счетов бухгалтерского учета?

Отметим, что хозяйственная практика настолько разнообразна и многогранна, что предусмотреть все возможные варианты корреспонденции счетов невозможно.

С этим даже не спорят специалисты Минфина и в своем письме от 14.05.2015 р. N 31-11420-08-27/15976 сообщают следующее (цитата):
"Відповідно до частини 6 статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у межах своєї компетенції відповідно до галузевих особливостей розробляють на базі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку методичні рекомендації щодо їх застосування.
Склад рахунків і субрахунків, які застосовуються бюджетними установами, визначено Планом рахунків.

Відповідно до пункту 3 Плану рахунків міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у разі потреби мають право розробляти методичні рекомендації стосовно порядку застосування положень з бухгалтерського обліку в установах, які їм підпорядковані, з урахуванням специфіки їх діяльності.

Перелік господарських операцій, зазначених в Типовій кореспонденції, не є вичерпним, тому у разі здійснення господарської операції, яка не зазначена в Типовій кореспонденції, бюджетна установа повинна керуватися Порядком застосування Плану рахунків, наведеним у додатку 1 до Плану рахунків.

Враховуючи вищевикладене, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у разі потреби можуть розробити методичні рекомендації стосовно порядку відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями (кореспонденцію рахунків) в установах, які їм підпорядковані, з урахуванням специфіки їх діяльності, які б не суперечили нормативно-правовим актам Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку та законодавству.

Крім того, у разі надходження пропозицій від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щодо доповнення Типової кореспонденції Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України розгляне їх в установленому законодавством порядку".

Т.е Минфин признает, что его "Типовая" корреспонденция не является исчерпывающей. Возникает вопрос: если список не может быть исчерпывающим, то зачем он вообще нужен?

Зачем уделять столь много времени процессу учета, чем его результату?

 

О корреспонденции бухгалтерских счетов

О корреспонденции бухгалтерских счетов

Часто встречается вопрос: Что делать, если хозяйственная операция не указана в типовой корреспонденции счетов бухгалтерского учета?

Отметим, что хозяйственная практика настолько разнообразна и многогранна, что предусмотреть все возможные варианты корреспонденции счетов невозможно.

С этим даже не спорят специалисты Минфина и в своем письме от 14.05.2015 р. N 31-11420-08-27/15976 сообщают следующее (цитата):
"Відповідно до частини 6 статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у межах своєї компетенції відповідно до галузевих особливостей розробляють на базі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку методичні рекомендації щодо їх застосування.
Склад рахунків і субрахунків, які застосовуються бюджетними установами, визначено Планом рахунків.

Відповідно до пункту 3 Плану рахунків міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у разі потреби мають право розробляти методичні рекомендації стосовно порядку застосування положень з бухгалтерського обліку в установах, які їм підпорядковані, з урахуванням специфіки їх діяльності.

Перелік господарських операцій, зазначених в Типовій кореспонденції, не є вичерпним, тому у разі здійснення господарської операції, яка не зазначена в Типовій кореспонденції, бюджетна установа повинна керуватися Порядком застосування Плану рахунків, наведеним у додатку 1 до Плану рахунків.

Враховуючи вищевикладене, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у разі потреби можуть розробити методичні рекомендації стосовно порядку відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями (кореспонденцію рахунків) в установах, які їм підпорядковані, з урахуванням специфіки їх діяльності, які б не суперечили нормативно-правовим актам Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку та законодавству.

Крім того, у разі надходження пропозицій від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щодо доповнення Типової кореспонденції Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України розгляне їх в установленому законодавством порядку".

Т.е Минфин признает, что его "Типовая" корреспонденция не является исчерпывающей. Возникает вопрос: если список не может быть исчерпывающим, то зачем он вообще нужен?

Зачем уделять столь много времени процессу учета, чем его результату?

 


15.07.2018
09.07.2018
06.07.2018
28.05.2018
29.03.2018
29.01.2018
07.01.2018
06.01.2018
03.01.2018
17.12.2017
08.12.2017
03.12.2017