logo

 

rssfacebook twitter mail

Свяжитесь с нами     

Якщо Товариство складається з одного учасника?

На сайті Мінекономрозвитку пропонується для обговорення проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо товариств, які складаються з одного учасника".

Так, у Законі України “Про господарські товариства” пропонується уточнити статтю 58, встановивши, що у разі якщо товариство з обмеженою відповідальністю має єдиного учасника, до такого товариства не застосовуються положення закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів учасників товариства. Повноваження загальних зборів учасників товариства, передбачені статтею 59 цього Закону та внутрішніми документами товариства, здійснюються учасником одноосібно. Рішення єдиного учасника товариства з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення єдиного учасника товариства має статус протоколу загальних зборів учасників товариства.

Зміни викликані тим, що за загальним правилом, вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є загальні збори учасників товариства. Саме поняття “збори” передбачає колегіальність зазначеного органу управління і зрозуміло, що один учасник не в змозі скликати такі збори, і в цьому немає потреби. Якщо в товаристві є лише один учасник, то і всі питання, які належать до компетенції зборів, він вирішує самостійно. Таким чином, встановлений на сьогодні порядок скликання і проведення загальних зборів учасників (акціонерів) не може застосовуватися до товариства з одним учасником.

Також проектом Закону встановлюється вимога до письмової форми договору учасника і товариства (нова стаття 64-1 проекту Закону);
У Законі України “Про акціонерні товариства” пропонується встановити вимогу до письмової форми договору акціонера і товариства (нова стаття 72-1 проекту Закону).

У Законі України “Про цінні папери та фондовий ринок” пропонується встановити вимогу щодо надання відомостей про зосередження 100 відсотків голосуючих акцій в одного акціонера, що буде здійснюватися в рамках розкриття особливої інформації про емітента (стаття 41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”, Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджене Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 № 2826).

Відповідно до зазначених актів така інформація є відкритою і підлягає оприлюдненню емітентом шляхом:
- розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів;
- опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- розміщення на власному веб-сайті.

У Законі України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” пропонується:
- доповнити перелік відомостей, що оприлюднюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців інформацією про засновника (учасника) товариства з обмеженою відповідальністю, якщо його частка становить 100 відсотків, а також інформацією про учасника акціонерного товариства, якщо 100 відсотків голосуючих акцій зосереджено в одного акціонера;
- доповнити перелік відомостей щодо юридичної особи, який міститься в Єдиному державному реєстрі даними про зосередження 100 відсотків голосуючих акцій в одного акціонера або 100 відсотків часток – в єдиного учасника товариства з обмеженою відповідальністю.

Отже згідно із положеннями Директиви 2009/102/ЄС проектом Закону передбачається встановити такі вимоги до товариств, які складаються з одного учасника:
- відомості про частки (акції) учасника та інформація про цього учасника мають відображатися в доступному для громадськості загальному реєстрі;
- рішення єдиного учасника, що належать до компетенції загальних зборів учасників, оформляються ним письмово (у формі рішення) та мають статус протоколу загальних зборів учасників товариства;
- договори між єдиним учасником та його компанією укладаються в письмовій формі.

Одночасно, проект Закону вирішує питання скликання і проведення загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю.

Детальніше...

 

 

Якщо Товариство складається з одного учасника?

На сайті Мінекономрозвитку пропонується для обговорення проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо товариств, які складаються з одного учасника".

Так, у Законі України “Про господарські товариства” пропонується уточнити статтю 58, встановивши, що у разі якщо товариство з обмеженою відповідальністю має єдиного учасника, до такого товариства не застосовуються положення закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів учасників товариства. Повноваження загальних зборів учасників товариства, передбачені статтею 59 цього Закону та внутрішніми документами товариства, здійснюються учасником одноосібно. Рішення єдиного учасника товариства з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення єдиного учасника товариства має статус протоколу загальних зборів учасників товариства.

Зміни викликані тим, що за загальним правилом, вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є загальні збори учасників товариства. Саме поняття “збори” передбачає колегіальність зазначеного органу управління і зрозуміло, що один учасник не в змозі скликати такі збори, і в цьому немає потреби. Якщо в товаристві є лише один учасник, то і всі питання, які належать до компетенції зборів, він вирішує самостійно. Таким чином, встановлений на сьогодні порядок скликання і проведення загальних зборів учасників (акціонерів) не може застосовуватися до товариства з одним учасником.

Також проектом Закону встановлюється вимога до письмової форми договору учасника і товариства (нова стаття 64-1 проекту Закону);
У Законі України “Про акціонерні товариства” пропонується встановити вимогу до письмової форми договору акціонера і товариства (нова стаття 72-1 проекту Закону).

У Законі України “Про цінні папери та фондовий ринок” пропонується встановити вимогу щодо надання відомостей про зосередження 100 відсотків голосуючих акцій в одного акціонера, що буде здійснюватися в рамках розкриття особливої інформації про емітента (стаття 41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”, Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджене Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 № 2826).

Відповідно до зазначених актів така інформація є відкритою і підлягає оприлюдненню емітентом шляхом:
- розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів;
- опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- розміщення на власному веб-сайті.

У Законі України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” пропонується:
- доповнити перелік відомостей, що оприлюднюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців інформацією про засновника (учасника) товариства з обмеженою відповідальністю, якщо його частка становить 100 відсотків, а також інформацією про учасника акціонерного товариства, якщо 100 відсотків голосуючих акцій зосереджено в одного акціонера;
- доповнити перелік відомостей щодо юридичної особи, який міститься в Єдиному державному реєстрі даними про зосередження 100 відсотків голосуючих акцій в одного акціонера або 100 відсотків часток – в єдиного учасника товариства з обмеженою відповідальністю.

Отже згідно із положеннями Директиви 2009/102/ЄС проектом Закону передбачається встановити такі вимоги до товариств, які складаються з одного учасника:
- відомості про частки (акції) учасника та інформація про цього учасника мають відображатися в доступному для громадськості загальному реєстрі;
- рішення єдиного учасника, що належать до компетенції загальних зборів учасників, оформляються ним письмово (у формі рішення) та мають статус протоколу загальних зборів учасників товариства;
- договори між єдиним учасником та його компанією укладаються в письмовій формі.

Одночасно, проект Закону вирішує питання скликання і проведення загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю.

Детальніше...

 

 


15.07.2018
09.07.2018
06.07.2018
28.05.2018
29.03.2018
29.01.2018
07.01.2018
06.01.2018
03.01.2018
17.12.2017
08.12.2017
03.12.2017