logo

 

rssfacebook twitter mail

Свяжитесь с нами     

Реструктуризация

Існує така частина зобов’язань, як забезпечення, тобто зобов'язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу.

Пунктом 13 П(С)БО 11 «Зобов’язання» передбачено, що забезпечення створюються для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на:

-         виплату відпусток працівникам;

-         додаткове пенсійне забезпечення;

-         виконання гарантійних зобов'язань;

-         реструктуризацію, виконання зобов'язань при припиненні діяльності;

-         виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів тощо.

Відповідно до пункту 14 П(С)БО 11 «Зобов’язання», забезпечення створюється при виникненні внаслідок минулих подій зобов'язання, погашення якого ймовірно призведе до зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди, та його оцінка може бути розрахунково визначена. Забороняється створювати забезпечення для покриття майбутніх збитків від діяльності підприємства.

Зважаючи на вищевикладене, існує можливість нараховувати забезпечення для відшкодування майбутніх операційних витрат на реструктуризацію виробництва.

Зауважимо, що забезпечення для відшкодування витрат на реструктуризацію створюється у разі наявності затвердженого керівництвом підприємства плану реструктуризації з конкретними заходами, строками їх виконання та сумою витрат, що будуть зазнані, й після початку реалізації цього плану (пункт 15 П(С)БО 11).

Крім того, забезпечення для відшкодування витрат на реструктуризацію визначається за сумою прямих витрат, які не пов'язані з діяльністю підприємства, що триває (пункт 16 П(С)БО 11).

Реструктуризация

Існує така частина зобов’язань, як забезпечення, тобто зобов'язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу.

Пунктом 13 П(С)БО 11 «Зобов’язання» передбачено, що забезпечення створюються для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на:

-         виплату відпусток працівникам;

-         додаткове пенсійне забезпечення;

-         виконання гарантійних зобов'язань;

-         реструктуризацію, виконання зобов'язань при припиненні діяльності;

-         виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів тощо.

Відповідно до пункту 14 П(С)БО 11 «Зобов’язання», забезпечення створюється при виникненні внаслідок минулих подій зобов'язання, погашення якого ймовірно призведе до зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди, та його оцінка може бути розрахунково визначена. Забороняється створювати забезпечення для покриття майбутніх збитків від діяльності підприємства.

Зважаючи на вищевикладене, існує можливість нараховувати забезпечення для відшкодування майбутніх операційних витрат на реструктуризацію виробництва.

Зауважимо, що забезпечення для відшкодування витрат на реструктуризацію створюється у разі наявності затвердженого керівництвом підприємства плану реструктуризації з конкретними заходами, строками їх виконання та сумою витрат, що будуть зазнані, й після початку реалізації цього плану (пункт 15 П(С)БО 11).

Крім того, забезпечення для відшкодування витрат на реструктуризацію визначається за сумою прямих витрат, які не пов'язані з діяльністю підприємства, що триває (пункт 16 П(С)БО 11).


15.07.2018
09.07.2018
06.07.2018
28.05.2018
29.03.2018
29.01.2018
07.01.2018
06.01.2018
03.01.2018
17.12.2017
08.12.2017
03.12.2017